Virtual Quria Library

Quria

Platforma knihovních služeb pro moderní knihovny

Axiell Quria® je cloudovou a plně digitální platformou knihovních služeb, navrženou pro moderní veřejné knihovny. Systém je unikátní ve způsobu, jakým podporuje práci knihovníků, zefektivňuje jejich každodenní činnosti, dramaticky omezuje potřebu dalších externích nástrojů a poskytuje plný přehled o všem, co se v knihovně děje.

Kontaktujte nás

Jak vám Quria pomáhá

Librarian using Tablet

Uživatelsky přívětivá ke knihovníkům

Moderní a snadno využitelná platforma pro všechny zaměstnance knihovny

Moderní a snadno využitelná platforma pro všechny zaměstnance knihovny
Knihovníci často potřebují řešit zároveň celou řadu úkolů. Naším cílem je zajistit, aby měli vždy dostatek času pro svou práci. Quria® byla navržena s ohledem na procesy probíhající v moderní knihovně a je tak snadno využitelnou platformou, která podporuje zaměstnance knihoven a zefektivňuje jejich každodenní práci.
Lady Using Quria on Computor

Spravujte vše z jednoho místa

Sjednocením pracovních postupů k vyšší efektivitě

Všechny součásti a aktivity knihovny – včetně fyzického knihovního fondu, digitálních zdrojů, veřejných aktivit, komunitních akcí, manipulace s e-médii a všech komunikačních kanálů – jsou pomocí systému Quria® přístupné a spravovatelné z jediného místa. Díky tomu mohou být zaměstnanci knihovny ve svých činnostech efektivnější a mohou lépe komunikovat se čtenáři.

Quria Collection on Computor

Flexibilní a snadno použitelná

Dejte Qurii vlastní tvář

Quria® je flexibilní platformou, kterou je možné upravit podle požadavků zaměstnanců. Konfigurační nastavení jsou snadno přístupná a všechny změny se projeví okamžitě, takže je jednoduché vyhovět potřebám zaměstnanců. I ti méně zkušení poskytovatelé knihovních služeb, jako jsou brigádníci, zvládnou systém Quria® používat. Zaškolení nových zaměstnanců je tak jednodušší a levnější.

Statistics Overview on Apple Devices

Získejte nadhled: statistiky a přehledy

Porozuměte svým statistikám a naučte se je využívat

Správné pochopení a předvídání změn je zásadní pro přijímání správných rozhodnutí. Quria® poskytuje pokročilé analýzy a shromažďuje managementově užitečné informace z řady kanálů, včetně vlastních webových stránek knihovny, sociálních sítí a e-mailu.

Proč zvolit Qurii?

Cloudová platforma

Quria® je cloudová platforma, vyvíjená s ohledem na zvyšování vaší bezpečnosti, flexibility a efektivity.

Oslovte čtenáře

Quria® má webové, plně responzivní rozhraní pro komunikaci knihoven s jejich čtenáři, ať jsou právě kdekoli.

Propagujte svou knihovnu

Quria® je unikátní v tom, jak umožňuje knihovnám plánovat kampaně a propagovat knihovní aktivity propojením zákazníka, knihovního fondu, programů a událostí.

Co si myslí naši zákazníci

Cloudová, uživatelsky přívětivá a orientovaná na budoucnost – Po šesti měsících příprav je Bibo Teltow jednou z prvních knihoven v Německu, která si vybrala ultramoderní a uživatelsky přívětivou knihovní platformu Quria. Ve srovnání s jinými produkty nabízí Quria inovativní funkce, modernější design a více flexibility zaměstnancům knihovny. S tím samozřejmě přichází i mnohem lepší zákaznická zkušenost.

Andrea Neumann, Library Manager Teltow Public Library

Po ne zcela snadném začátku nakonec projekt proběhl k naší spokojenosti a týmu knihovny je jasné, že krok od BIBDIA ke Qurii a Areně bylo správné rozhodnutí. I během turbulentního pandemického období, kdy došlo k uzavření knihovny, krátkodobému doručování knih přímo čtenářům a mnoha úpravám konfigurace, se nový knihovní systém osvědčil a dokázal čelit všem neplánovaným výzvám - v neposlední řadě díky výborné podpoře Axiellu. Vedení knihovny muselo osvědčit jistou odvahu, když se rozhodlo pro nový systém, který používá jen málo knihoven, ale riziko se nyní rozhodně vyplácí – s Qurií a Arenou je knihovna Zug připravena na budoucnost.

Susanne Manz, Head of Internal Services and Projects Zug Kanton Library

Na Globus Food Festivalu jsme naplnili náš knihovní bicykl knihami a prováděli vyhledávání a výpůjčky pouze s iPadem. Byla to skvělá zábava a něco, co jsme ještě neměli příležitost udělat. Možnost mít celou knihovnu s sebou na cestách nebo v institucích a mít plný přístup ke cloudové platformě knihovních služeb je prostě nedocenitelné.

Geirr Karlsen, Head of Section for Library Development Drammen Public Library