Naším cílem je svět, ve kterém jsou kultura a znalosti přístupné pro všechny

Abychom toho dosáhli, vyvíjíme softwarová řešení.

Co děláme

Axiell vyvíjí řešení, která pomáhají institucím sdílet kulturu a znalosti se světem. Náš software a služby umožňují pracovníkům spravovat sbírky, uchovávat kulturní dědictví, podporovat čtenářství, zkvalitňovat učení a zvyšovat zapojení veřejnosti.
Našimi zákazníky jsou knihovny, muzea, galerie, archivy, školy, vydavatelé a knihkupci v 55 zemích světa. Vyvíjíme pro ně inovativní digitální nástroje, kterými měníme a zefektivňujeme způsob jejich práce a propojujeme je s cílovými skupinami. Pracujeme ve 28 kancelářích po celém světě, s hlavním sídlem ve Švédsku.
V roce 2020 koupil Axiell český Musoft – předního dodavatel systémů pro správu sbírek, památkovou péči, virtuální realitu a jejich zprostředkovávání veřejnosti v České a Slovenské republice. Axiell s.r.o je tedy nástupcem někdejšího Musoftu.
Children making notes on an exhibition

Na čem nám záleží

Naším posláním je dosáhnout udržitelných změn tím, že budeme pomáhat utvářet uvědomělé, informované a kulturně bohaté komunity.
Práce našich zákazníků je zásadní pro rozvoj celé společnosti. Chrání, spravují a sdílejí informace s veřejností, výzkumníky, studenty a občany – znalosti, které vzdělávají a posilují jednotlivce i komunity po celém světě.
Věříme, že činnost našich zákazníků má silný pozitivní dopad na svět a lidstvo. Naším úkolem je pomáhat jim v jejich poslání tím, že děláme to, co umíme nejlépe: vytvářet a dodávat softwarová řešení.
Nezajímají nás pouze technologie, ale i výsledky našich zákazníků.

Jak pracujeme po celém světě

Axiell působí v mnoha zemích a napříč rozsáhlou geografickou oblastí. V každé této oblasti se nachází lokální týmy, které jsou v úzkém kontaktu se zákazníky, protože osobní přístup je pro nás důležitý.
Pracujeme na zajištění dlouhodobé udržitelnosti sektorů, kterým sloužíme. Naše řešení pomáhají téměř 11 tisícům zákazníkům vyniknout v prostředí, které je stále více digitální. Se zákazníky zůstáváme v kontaktu, abychom pochopili jejich měnící se potřeby a dokázali se jim nyní i v budoucnu přizpůsobit.

Práce a diskuse u stolu