Man searching archives

cemuz

Centrální evidence muzejních sbírek Slovenské republiky

Centralizovaný katalog provozovaný Ministerstvem kultury Slovenské republiky, spravovaný Národným osvetovým centrem (NOC). Systém CEMUZ je integračním prvkem zajišťujícím propojení repozitáře digitálních objektů a registru sbírkových předmětů.
Systém poskytuje automatický export dat do externích prezentačních vrstev webového portálu Slovakiana.sk.
Axiell je autorem a dodavatelem softwarového řešení, které podchycuje základní evidenční a popisné informace o sbírkových předmětech. Součástí záznamů jsou vždy identifikátory přírůstkové a systematické evidence, název, odborný popis předmětu, popis stavu, provenience, označení jeho částí a informace o zpracovateli odborného záznamu, případně další podrobnosti.
K části evidovaných sbírkových předmětů je připojena fotodokumentace v rozsahu desítek tisíc digitálních objektů.

Základní statistiky

1.500.000+ záznamů o sbírkových předmětech
118 paměťových institucí