Erkunden Sie mit uns zukunftsweisende Kulturtechnologien und nehmen Sie an unserem kostenlosen digitalen Event am 11. und 13. Juni teil.

Erkunden Sie mit uns zukunftsweisende Kulturtechnologien und nehmen Sie an unserem kostenlosen digitalen Event am 11. und 13. Juni teil.

Infos und Anmeldung

Axiells Bibliothekssystem Quria: Fragen und Antworten

Varför utvecklar Axiell ett nytt bibliotekssystem? Och vad är så speciellt med det? När kommer det att finnas tillgängligt på marknaden? Det finns många frågor – här får du svaren.

För ungefär fyra år sedan fattade Axiell det stora beslutet att utveckla ett helt nytt bibliotekssystem – Quria. Vi ville erbjuda marknaden ett modernt system som designades och utvecklades för hantering av digitala resurser och som gör rättvisa åt bibliotekens förändrade roll i samhället. För att göra detta använder Quria främst nya tekniska möjligheter.

Nya marknadskrav
Traditionella bibliotekssystem stöder traditionella biblioteksprocesser. I dag och i framtiden måste dock systemen svara på digitala behov, såsom det växande utbudet av elektroniska medier. Många bibliotek vill också dela resurser på ett enkelt sätt. Detta förutsätter att bibliotekssystemet är åtminstone delvis molnbaserat och har en infrastruktur som möjliggör delad användning. Biblioteken erbjuder också fler och fler evenemang, utbildningskurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Detta ställer nya krav på systemet, som måste hantera och marknadsföra dessa smidigt och öppet.

Digitalisering är en process som tar tid. Det kräver att de ansvariga genomför det steg för steg. Och tekniken måste kunna uppfylla kända och framtida krav.

Vi observerar också en annan trend: bibliotek har flyttat från tysta läs- och utlåningsplatser till öppna mötesplatser för lärande, diskussioner och delad kunskap. Vissa samhällen utvecklar nya, mer öppna former av mötesplatser och byggnadscentra där biblioteket ingår i ett större kulturutbud.

Vår vision
Förutom moduler för kärnfunktionerna i ett bibliotek, till exempel för insamling (metadata), utlåning, inköp, fjärrlån och den konfigurationsmodul som krävs för att driva ett bibliotek, utvecklas ständigt nya moduler i Quria.

Målet är att tillgodose de moderna behoven hos allmänna bibliotek. Många av funktionerna finns redan idag, men i separata system med begränsad eller ingen integration i bibliotekssystemet. Qurias vision är att bibliotekarier kan göra mer arbete på en plattform, vilket i sin tur innebär att återanvända data snarare än att reproducera det. Detta bidrar också till en mycket bättre användning av informationen från själva tjänsterna:

Hur många lån har det gjorts från människor som bor i en viss del av staden? Hur många deltagare i åldern 10-15 har använt bibliotekstjänster under den senaste veckan?

Data kan också skapas inom ramen för dataskydd och dataintegritet och återanvändas för andra ändamål.

Systemutveckling tar tid
Det tar tid att utveckla ett nytt bibliotekssystem. Å ena sidan, för att hantera mycket data är komplicerat. Å andra sidan eftersom vi bestämde oss för att utveckla ett system som fungerar på alla marknader. Systemet måste integreras i standarderna och parametrarna i varje land.

Dessutom tillhandahåller vi kontinuerligt de planerade funktionerna och modulerna i Quria. Detta innebär att biblioteket kan introducera dem efter behov. Samarbetet med våra kunder spelar en nyckelroll i hur vi formar framtiden för Quria-plattformen – precis som det var fallet med tjugo års utveckling av BOOK-IT.

Numera måste också andra parametrar beaktas. Vi måste därför noga välja mellan de önskade funktionerna och bara implementera de funktioner som verkligen gynnar det moderna biblioteket.

Vardagslivet i biblioteket
Biblioteken står inför allt större utmaningar och många är redan i färd med att omvärdera sina centrala erbjudanden. Eller så letar de efter sätt att erbjuda användarna mervärde. En viktig utmaning är teknisk utveckling och den ökande användningen av Internet som informationskälla.

Inom detta område är meningsfullt samarbete och möjligheten att utbyta information mellan kulturinstitutioner möjliga. Eftersom biblioteket mer och mer är en mötesplats och en tredje plats i samhället förändras bibliotekarernas uppgiftsprofil: De förändras från rent litterära finsmakare till aktiva mellanhänder och rådgivare av alla slag, ger information och hjälper besökare.

Dessutom är vissa bibliotek nu tillgängliga dygnet runt (nyckelord: Open Library), så de kan klara sig utan anställda och kan också hittas på mer ovanliga platser, till exempel i köpcentra.

Konsekvensen: Bibliotek behöver ett system som är smidigt, effektivt, flexibelt, skalbart och användarvänligt.

De som använder Quria har ett system förberett för de förändringar av arbetsmetoderna som för närvarande pågår i biblioteken. Axiell utvecklade Quria tillsammans med så kallade UX-experter (UX för användarupplevelse) från början. På detta sätt ser vi till att det är användarvänligt, kräver färre träningstimmar och att personer med milda funktionshinder också kan använda det. Eftersom Quria är tillgängligt via Internet kan bibliotekaren ”ta det med sig”, dela det med andra aktörer och komma åt systemet var som helst. Quria utvecklades också för ökad automatisering. Detta innebär att de vanliga arbetsflödena i biblioteken kan behöva ändras.

Vad är nästa steg?
Bibliotek i Norge och Tyskland använder det redanQuria. Systemets grundläggande funktionalitet är omfattande – men som med alla andra system ökar förväntningarna när användarna använder systemet och får reda på vad de vill ha mer. Varje marknad är unik i viss utsträckning och det är viktigt för oss att tillfredsställa en marknad innan vi tar itu med nästa. På Axiell delar vi målet med bibliotek att erbjuda besökare en bättre användarupplevelse, öka användningen av biblioteksresurser, nya sådana Identifiera målgrupper och inspirera och motivera kunskap och läsning. Quria är ett viktigt steg i denna riktning och för att uppnå detta mål. Vi utvecklar ett system som följer med tiden.

Om du vill delta i vår Quria-resa måste du anpassa dig till ett modernt sätt att arbeta i biblioteket, vara öppen för nya tankesätt och möjligheter för utveckling. På detta sätt kan vi bygga framtidens bibliotek tillsammans.

Jag vill veta mer. Snälla kontakta mig.

Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie immer auf dem Laufenden

Wählen Sie Ihre Interessengebiete aus: