esbírky

Kulturní dědictví on-line

Prezentační portál umožňující publikování, vyhledávání nebo prohlížení sbírkových předmětů z českých muzejních a galerijních sbírek. Systém vyvinutý a provozovaný Národním muzeem ČR; národní agregátor České republiky pro databázi digitalizovaného kulturního dědictví Europeana.
Systém slouží českým muzeím a galeriím k bezplatné, on-line prezentaci sbírkových předmětů, jejich zpřístupnění veřejnosti a publikaci v evropské databance kulturního dědictví Europena. Od roku 2010 se do projektu eSbírky zapojilo více jak 150 institucí, počet zveřejněných sbírkových předmětů přesáhl 106 tisíc. Je přístupný bez finančního a lokálního omezení, v české a anglické verzi.
Každý zveřejněný sbírkový předmět obsahuje fotografii nebo audio záznam, základní popisné a evidenční údaje (podrobný popis, název instituce, název sbírky, dataci, lokalitu nálezu, materiál, inventární číslo aj.) případně další kontextové dokumenty. Předměty je možné sdílet přes sociální sítě nebo odesílat formou pohlednice.
Portál eSbírky využívá zveřejněné sbírkové předměty k tvorbě velmi zajímavých, návštěvníky oblíbených tematických virtuálních výstav. Aktuálně jejich počet přesáhl 50.
Kromě informací o sbírkových předmětech přináší eSbírky na úvodní straně aktuality z kulturního dění, informují o zajímavých počinech a událostech.

Základní statistiky

106 000 zveřejněných sbírkových předmětů
158 paměťových institucí