Axiell na Slovensku aneb projekt DEMZ – Digitálna evidencia múzejných zbierok

V říjnu 2022 zvítězil Axiell ve veřejně vypsané zakázce na dodání informačního systému pro elektronickou odbornou správu a odbornou evidenci sbírkových předmětů spravovaných slovenskými muzei. Po doložení požadovaných informací byla v březnu 2023 podepsána smlouva. 

Systémem bude naplněna legislativní povinnost, která ukládá SNM (Slovenskému národnímu muzeu) vytvářet a vést centrální evidenci muzejních sbírek. Předpokladem je, že systém DEMZ bude využíván více než 100 muzei a galeriemi na území celé Slovenské republiky. Informační systém umožní zjednodušit a zefektivnit záznamy odborné evidence o sbírkových souborech, včetně související evidence jako je evidence obrazové dokumentace, digitalizace, inventarizace a další. Tím bude budován společný vědomostní systém muzeí. 

V současné době se projekt posunul z fáze analýzy do fáze implementace a testování. Informační systém DEMZ bude zákazníkovi plně dodán do konce roku 2023.
 

Čísla na závěr 

Součástí dodávky je migrace dat z předchozího evidenčního systému – migrovat se bude:

Přibližně 1 500 000 prvostupňových záznamů
Zhruba 1 500 000 druhostupňových záznamů
Téměř 100 000 autoritních záznamů 

Axiell Czech Republic v rámci dodávky zpracuje i uživatelskou, provozní a systémovou dokumentaci a současně proškolí klíčové uživatele SNM, aby mohli DEMZ na denní bázi pohodlně ovládat. Úzká spolupráce s klientem čeká konzultanty i vývojový tým Axiell rovněž po dodání systému, a to formou průběžně poskytovaných služeb podpory a údržby.

Zdroj fotografie: Wikimedia Commons