MUSEION v Národní galerii

Národní galerie v Praze je státní kulturní organizace, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v České republice. V evidenci má vice než 400.000 sbírkových předmětů od nejstarších dob po současnost. Část uměleckých děl je prezentována v 7 budovách prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých výstavních projektů.

Axiell Czech Republic v červenci 2023 zvítězil v otevřeném výběrovém řízení na dodání nového systému pro management muzejních sbírek MUSEION. Do konce letošního roku proběhne instalace a implementace MUSEIONU v prostředí Národní galerie a následovat bude profesionální migrace již existujících dat z původních softwarů, která bude podle plánu dokončena v roce 2024. Zároveň s migrací dat bude probíhat datový audit, validace a zvýšení odborné kvality. Součástí zakázky bude také dodání prezentačního portálu sbírek, který umožní zpřístupnění digitalizovaných sbírek široké veřejnosti. Po předání systému MUSEION do rutinního provozu bude zajištěno školení, následná systémová, odborná a uživatelská podpora.

Axiell Czech Republic si velmi váží příležitosti podílet se na péči o kulturní dědictví v jedné z nejvýznamnějších galerií v Evropě, na spolupráci s profesionály z české Národní galerie se velmi těšíme.

Zdroj fotografie: Národní galerie Praha