Odborné konzultace v oblasti digitalizace sbírek kulturní povahy

Vážení přátelé, 

v reakci na rostoucí význam digitalizace pro zpřístupnění a ochranu kulturního dědictví (viz např. Výzva Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek) 

Vám nabízíme služby našeho týmu odborníků: 

 • úvodní seznámení s procesem digitalizace v kulturních institucích, 
 • konzultace k přípravě strategických dokumentů (institucionální strategie digitalizace, vnitřní digitalizační směrnice…), 
 • konzultace ke konkrétním projektovým záměrům a grantovým výzvám, 
 • vyjádření k navrhovaným technologickým a organizačním řešením digitalizačního řetězce, včetně jejich začlenění do provozu instituce, 
 • optimální využití MUSEIONu a jeho specializovaného modulu digitalizace (viz pilotní nasazení v Muzeu umění Olomouc, Nahráno – Otevřeno),  
 • standardizace výstupů digitalizace (formáty, metadata, SIP), 
 • zpřístupnění digitalizovaných sbírek prostřednictvím univerzálního sbírkového portálu (viz např. implementace na https://klickesbirkam.cz pro Pardubický kraj), případně řešení třetích stran, 
 • konzultace k problematice dlouhodobého uchovávání digitálních dat (LTP). 

Komplexním procesem digitalizace rozumíme:  

 • stanovení strategie a cílů digitalizace, 
 • přípravu sbírkových předmětů pro digitalizaci – konzervátorské/restaurátorské ošetření,  
 • zpracování popisných metadat v evidenčním systému, 
 • koncepční plánování digitalizačních kampaní realizovaných na digitalizační lince (dle preferencí a možností dané instituce), 
 • postprocessing digitalizátů (úprava a doplnění dat dle odpovídajících standardů, které Vám pomůžeme zvolit), včetně přípravy dat a metadat pro archivaci (tj. sestavení SIP/AIP balíčku, včetně doporučení archivačního hardware a software dle mezinárodního standardu OAIS) a jejich prezentaci veřejnosti, 
 • výběr a dodání vhodného HW a SW pro digitalizaci, 
 • součást našich konzultantských služeb tvoří také doporučení zkušených dodavatelů působících v oblastech profesionální archivace digitálních dat s důrazem na jejich vysokou dostupnost, případně geografickou dostupnost a využití sdíleného cloudového prostředí. 

Zajímají nás vaše digitalizační projekty a rádi vám je pomůžeme uvést v život! Víme, že každá instituce má v této oblasti jinou výchozí situaci a jiné možnosti. Ať už stojíte před úkolem komplexní digitalizace všech Vašich sbírek, či pouze jejich částí, nabízíme svou metodickou a odbornou podporu, která vychází z praktických zkušeností našeho týmu, například:    

Mgr. Jana Macháčková, Ph.D. – projektový pracovník; Nahráno-Otevřeno, Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích (Fondy EHP 2014–2021, program Kultura), Muzeum umění Olomouc, vedoucí digitalizačního pracoviště Arcidiecézní muzeum Kroměříž. 

Mgr. David Cigánek – autor příručky „Digitální dokumentace objektů kulturní, historické a vědecké hodnoty“ (2005), která je dodnes zřejmou inspirací MK ČR při specifikaci požadavků na digitalizační projekty v muzeích a galeriích; dříve člen komise posuzovatelů grantových žádostí Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO); specialista na přírodovědné sbírky. 

Ing. Jiří Sýkora – CTO Axiell, hlavní metodik a analytik IS MUSEION a Památkový katalog, expert na kulturní evidenční, integrační a komunikační standardy 

Kontaktujte nás pro detailnější informace a naplánování pracovní schůzky. 

Cenovou nabídku pro odborné konzultace v případě další spolupráce v oblasti digitalizačních projektů vám rádi sestavíme na základě úvodní konzultace.