Chytré muzeum

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:

Název projektu: Chytré muzeum
Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009336
Projekt Chytré muzeum je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Cílem realizace projektu Chytré muzeum je zavedení nových technologií umožňujících vyšší rychlost systému MUSEION, snížení objemových nároků při datovém přenosu, vývoj mobilních aplikací a prezentačních technik historických sbírek pro veřejnost.