Axiell Collections velges av Nasjonalbiblioteket til å forvalte Norges største samling av audiovisuelt materiale

Nasjonalbiblioteket (NB) skal bygge et fremtidsrettet, audiovisuelt forvaltningssystem ved hjelp av Axiells integrerte løsning som inkluderer både fysisk og digital samlingsforvaltning og arbeidsflytautomatisering.

Oslo, Norge, 5 desember 2022 – Axiell, verdens ledende programvare- og tjenesteleverandør for kultursektoren, kunngjør at NB har valgt Axiell Collections for samlingsforvaltning, Axiells automatiseringsverktøy for arbeidsflyt: Axiell Flow, for å sikre effektivdaglig drift, samt Axiell DAMS (Digital Asset Management-system) drevet av Piction, for å strømlinjeforme forvaltningen av alle typer audiovisuelt digitalt innhold.

Nasjonalbiblioteket – Norges kollektive minne – har som mål å være den fremste kilden til kunnskap om Norge og alt det som er norsk. Ved å ta vare på kulturarven og alt som er publisert for norsk offentlighet gir biblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å fremme identitet og tilhørighet for norske borgere. Siden 2020 har NB digitalisert papirmateriale, fotografier, levende bilder og lydopptak fra biblioteker, arkiver og museer (ABM)fra hele Norge. Biblioteket var på utkikk etter en mangefasettert og fleksibel løsning basert på kommersiell hyllevare for å hjelpe til med å bevare og administrere den allerede enorme samlingen av film, TV, radio, innspilt lyd og bilder i ett system.

Svein Arne Solbakk, avdelingsdirektør for kulturarvdigitalisering, sier: «Axiells løsning vil hjelpe oss å sikre en helthetlig forvaltning på tvers av samlinger, gjøre arbeidsflyter mer effektive, og muliggjøre bærekraftig håndtering av omfattende etterslep og forventet tilvekst av både digitale utgivelser og arkivmateriale. Forvaltningsløsningen vil også være en viktig forutsetning for mer effektiv og standardisert tilgang til og deling av metadata og digitalt innhold med ABM-sektoren, forskere og alle andre sluttbrukere. Vi ser frem til å etablere et fremtidsrettet audiovisuelt forvaltningssystem i samarbeid med Axiell”.

NB har Norges største samling av audiovisuelt materiale og inneholder over 13 000 000 enheter. Som følge av bibliotekets digitaliseringsprogram som ble etablert i 2006, er store deler av NBs samling allerede digitalisert og kan sees på nett. Dette inkluderer 90 % av alle historiske bokutgivelser på norsk, mer enn 70 % av alle norske avisutgaver og NRKs historiske radioarkiv. Den digitaliserte samlingen dekker også store mengder fotografier, filmer, lydopptak og tidsskrifter.

Malcolm Howitt, salgsdirektør for Axiell, kommenterer: «Vi er begeistret over muligheten til å samarbeide med NB på dette prosjektet, som bringer et bredt spekter av audiovisuelt materiale inn i ett enkelt Axiell-system og som støtter biblioteket i dets oppdrag i å bringe mer digitalt innhold til brukermiljøene. Vi ser frem til å bygge videre på arbeidet som allerede har startet for å levere et system som oppfyller de umiddelbare kravene til prosjektet, men som også gir en robust plattform for fremtiden, ettersom behovene til NB endrer seg i takt med utviklende digitale agendaer”.

For mer informasjon:
Maria Wasing
COO Axiell Group
Phone: +46 73 852 17 52
E.mail: maria.wasing@axiell.com

Om Axiell
Axiells løsninger hjelper institusjoner å dele kultur og kunnskap med verden. Programvaren og tjenestene våre hjelper dem med å administrere samlingene sine, oppmuntre til lesing, ta vare på kulturarven, forbedre læringen og øke engasjementet med publikum. Våre kunder er biblioteker, museer, arkiver, skoler, forlag og forhandlere i 60 land. Vi utvikler innovative digitale verktøy for å forandre måten de jobber på og måten de oppnår kontakt med publikum. Vi gjør dette fra 15 kontorer globalt, med hovedkontor i Sverige.

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: