Påmeldingen til Axiell Digital Days 2024 er nå åpen: vårt kostnadsfrie, nettbaserte arrangement for bibliotek!

Påmeldingen til Axiell Digital Days 2024 er nå åpen: vårt kostnadsfrie, nettbaserte arrangement for bibliotek!

Les mer
Axiell employees at Natural History Museum

Museer

Museer spiller en livsviktig rolle når det gjelder å beskytte verdens kulturarv og bevare og konservere dyrebare kulturgjenstander slik at publikum kan få tilgang til dem og lære av dem.

Vi er stolte over å støtte slike viktige institusjoner. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle ny teknologi som kan hjelpe museene med å drive på optimalt vis i vår digitale verden og utføre den viktige oppgaven med å dele kunnskap med forskere og publikum.

Ta kontakt

 

Slik fungerer museumsløsningene for deg

Collections item held in hands

Tverrfaglig

Forvalt alle typer samlinger på fagmessig vis

Enten dere forvalter en nisjesamling eller en samling som dekker mange fagfelt, har vi programvare som kan hjelpe dere med å administrere, katalogisere og dele hele spekteret av samlingstyper.

Woman preserving eagle

Samsvar med standardene

Forvalt og organiser samlingene i tråd med internasjonale museumsstandarder

Behandle alle samlingsdata i samsvar med bransjestandardene. Enten du katalogiserer, administrerer eksemplarsted og plasseringsendringer eller holder oversikt over gjenstandenes tilstand, kan du gjøre det i visshet om at du jobber i tråd med bransjens beste praksis.

Ground floor museum library study

Betjen publikum

Administrer offentlig tilgang og undersøk forespørsler på en enkel måte

Publiser samlingene på internett slik at man kan søke i og bla gjennom ressursene, og sørg for at du effektivt kan svare på informasjonsforespørsler fra publikum og forskere.

Museer vi jobber med

Våre løsninger for museer

Dette sier museumskundene om oss

Vi opplevde det som et virkelig positivt samarbeidsforhold. Axiell er veldig åpne for å spesialtilpasse ting, løse problemer og komme på nye måter å jobbe på som er virkelig nyttige for oss. Vi prøver ofte å gjøre ting annerledes eller bruke andre oppsett, og de har vært veldig mottakelige opp gjennom årene for å gjøre det sammen med oss.

Fiona Moorhead Interview Museum of New Zealand
Fiona Moorhead, Collections Information System Manager Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa

Man kan ta alle disse nærmest motstridende, atskilte gruppene med data som man har i alle slags formater på institusjonen, og samle dem slik at både medarbeidere og brukere – enten det er vitenskapsfolk, VGS-elever eller hvem det nå måtte være – kan få tilgang til dem.

Melissa Bechhoefer Denver Museum of Nature & Science

Det at vi nå kan være på internett og folk kan få tilgang til samlingen vår på den måten når de forsker på noe, er virkelig til hjelp for oss når vi skal oppfylle vårt oppdrag overfor publikum.

Wintherthur museum interview
Paula Destefano Winterthur Museum, Garden and Library

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: