Child looking though bookshelf

Programvare for skolebibliotek

Skolebibliotekene er en viktig ressurs for unge hjerner. De bidrar til å utvikle gode lesevaner, og er et trygt og stille sted der elever kan arbeide uforstyrret. De beste læringsresultatene får man når lærere og bibliotekarer jobber sammen for å elevere elevene. Kjernen i skolebibliotekløsningen vår er nettopp samhandlingen mellom lærer, bibliotekar og student.

Ta kontakt

Slik fungerer skolebibliotekløsningene

Students Working on a Laptop in the Library

Håndter alt på ett sted

Samle læringsressursene på ett enkelt, lett tilgjengelig sted

Legg til rette for læring ved å opprette ett sentralt og tilgjengelig oppbevaringssted for alle skolebibliotekressursene og alt undervisningsmateriell.

School Children using Tablet and Whiteboard

Samarbeid

Legg til rette for samarbeid mellom lærere, bibliotekarer og studenter

Gjør det lett for lærere, bibliotekarer og studenter å samarbeide. Gi de ulike brukertypene hver sine skreddersydde verktøy som støtter læringsprosessen, tilordne oppgaver og gi alle mulighet til å skape relevante samlinger av både fysiske og digitale ressurser, og å publisere eget materiale.

School children with tablets

Digitale ressurser

Administrer både digitale og fysiske leseressurser

Forvalt digitale e-medier og den fysiske bibliotekkatalogen på ett sted. På den måten får du god visuell oversikt over hele samlingen, og lånerne får et variert lesetilbud.

Students Using Computers Outside Red Lockers

Tilstedeværelse på nettet

Interager med elevene dine på nettet og lever tjenester

Skap en imøtekommende tilstedeværelse på nettet som lar elevene søke, se på, låne og bestille aktiviteter på nettet, hvorsomhelst og nårsomhelst, på en hvilken som helst enhet.

Librarian using Tablet

Skybasert

Administrer skolebiblioteket når som helst og hvor som helst

Løsningen leveres gjennom skyen, og brukerne kan få tilgang til og administrere bibliotekets forvaltningsløsning fra en hvilken som helst enhet med internettforbindelse.

Skolebibliotek som har valgt Axiells løsninger

Skolebibliotekløsningene våre

Dette sier kundene om skolebibliotekløsningene våre

I anbudet la vi vekt på at det valgte systemet måtte kunne fungere som undervisningsplattform, der skolens bibliotekpersonale enkelt kunne inspirere elevene til å lese og fortsette å søke etter kunnskap. Det var også viktig for oss at systemet kunne fungere som et felles samarbeidsområde, slik at vi i fellesskap kunne utnytte skolebibliotekets mediebeholdning.

Sofia Malmberg, koordinator for skolebibliotekene Järfälla municipality, Sweden

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: