Bibliotek

Bibliotek er viktige møteplasser i samfunnet, og spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å sørge for offentlig tilgang til kunnskap og informasjon. Løsningene våre gjør det enklere for biblioteker å levere gode tjenester til samfunnet og drive mer effektivt.

Enten det er små skolebibliotek eller nasjonalbibliotek, midlertidige bibliotek eller storbybibliotek og spesialbibliotek – vi hjelper kundene våre med å betjene lånerne, vi frigir tid som bibliotekarene kan bruke på det viktige arbeidet med å fremme lesing, læring og kreativitet, vi støtter forskere og andre på jakt etter informasjon, og vi skaper trivelige omgivelser for bibliotekbrukerne.

Ta kontakt

Bibliotekløsningene våre

Slik fungerer bibliotekløsningene

Digitale ressurser

Forvaltning av digitale og fysiske leseressurser

Med løsningene våre kan du forvalte digitale e-medier og den fysiske bibliotekkatalogen på ett sted. På den måten får du god visuell oversikt over hele samlingen, og lånerne får et variert lesetilbud.

Students discussing a book in library

Reklamer for aktiviteter

Organiser og reklamer for aktiviteter og arrangementer

Organiser, planlegg og reklamer for bibliotekaktiviteter og -arrangementer ved hjelp av innebygde verktøy for kommunikasjon og bibliotekfremmende tiltak.

Tilstedeværelse på nettet

Engasjer lånerne på nettet og lever tjenester

Lag en responsiv tilstedeværelse på nettet som lar lånerne søke, se på, låne og bestille aktiviteter på nettet.

Skybasert

Administrer biblioteket når som helst og hvor som helst

Løsningen for bibliotekstyring leveres gjennom skyen, og dermed får du tilgang til biblioteksstyringssystemet fra hvor som helst. Vi sørger for å holde løsningene oppdatert slik at biblioteket kan konsentrere seg om å yte gode bibliotektjenester, ikke jobbe med IT.

Effektive verktøy

Bruk mer tid på de viktige oppgavene

Administrer alle bibliotekressurser og arbeidsflyter på ett sted, herunder fysiske samlinger, digitale ressurser, bibliotekaktiviteter, arrangementer for lokalsamfunnet og alle kommunikasjonskanaler. Med løsningene våre kan du utføre alle oppgaver på en mer effektiv måte og frigjøre tid som du kan bruke på lånerne.

Legg til rette for forskning

Administrer offentlig tilgang og undersøk forespørsler

Publiser spesialsamlingene online for å gjøre det mulig med nettsøk, bla gjennom ressursene, send forespørsler og svar på informasjonsforespørsler på en rask og enkel måte. Egne forskere kan utføre avanserte analyser av institusjonens spesialsamlinger.

Biblioteker vi jobber med

Les mer om andre bibliotekformer vi kan hjelpe med

Dette sier kundene om bibliotekløsningene våre

Quria og Arena betyr et stort løft for oss. Vi har blitt mer mobile og kan ta oss av utlån, retur og lånekorthåndtering på stedet ved for eksempel besøk hos barnehager og sykehjem. Vi får enklere- og mer automatiserte prosesser både når det gjelder fjernlån og innkjøp. Vi har også større mulighet til føre inventar og det er lettere å fremheve de mest reserverte titlene. Oppsettet er mer logisk og det er enklere for ansatte uten bibliotekbakgrunn å administrere søk, lån og retur. For eksempel om somrene når bibliotek og reiseliv deler bemanningen i informasjonsskranken.

Malin Göthberg, Leder for bibliotek kultur- og fritidsforvaltning Oxelösund

I skoler utenfor de mest sentrale områdene kan utvalget av bøker være begrenset. Vi ønsket å styrke særlig leseferdighetene hos studentene, og med WeLib kunne vi gjøre litteraturen mer tilgjengelig og samtidig bruke persontilpassing ved hjelp av teknologien.

Agneta Hedenström, digital utvikler for grunnskole i Luleå Luleå Municipality

De er svært engasjerte i arbeidet med oss, og det er helt topp. Vi vet at vi kan stole på at uansett hva vi kommer med, så vil de lytte.

Kirsty Cox interview
Kirsty Cox, Research Librarian for Digital Materials Alexander Turnbull Library

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: