Målet vårt er en verden der kultur og kunnskap er tilgjengelig for alle, overalt

Vi utvikler programvareløsninger som har som formål å nå dette målet.

Dette gjør vi

Med Axiells løsninger får institusjoner hjelp til å dele kultur og kunnskap med verden. Axiells programvare og tjenester støtter dem i arbeidet med å forvalte samlingene, oppmuntre til lesing, ta vare på kulturarven, legge til rette for læring og styrke kontakten med publikum.

Kundene våre er bibliotek, museer, arkiv, skoler, utgivere og detaljhandler i 60 land. Vi utvikler nyskapende digitale verktøy som forandrer måten de arbeider og samhandler med publikum på. Dette gjør vi fra 15 kontorer over hele verden, med hovedkontor i Sverige.

Children making notes on an exhibition

Dette er vi opptatt av

Oppdraget vårt er gjøre en bærekraftig innsats og bidra til å skape tenkende, opplyste og kulturelt rike fellesskap.

Arbeidet som kundene våre gjør, er av vesentlig betydning for samfunnsutviklingen. De beskytter, tar vare på og deler kunnskap med publikum, forskere, studenter og innbyggere – kunnskap som utdanner og styrker enkeltpersoner og samfunn over hele verden.

Vi er overbevist om at kundene våre har stor og positiv innvirkning på verden og menneskene i den. Vår jobb er å hjelpe dem i deres viktige oppdrag ved å gjøre det vi kan best: skape og levere programvareløsninger.

Vi er ikke bare opptatt av teknologi. Vi har et sterkt ønske om å støtte det resultatet som kundene våre arbeider for å oppnå.

Slik jobber vi rundt om i verden

Axiell arbeider i mange land og dekker store geografiske områder, men vi er satt sammen av lokale, lett tilgjengelige team i nærheten av kundene, og vi har alltid en personlig tilnærming.

Vi arbeider for å sikre en langsiktig bærekraftig utvikling i de sektorene vi betjener. Med våre løsninger kan de nesten 13 000 kundene våre utmerke seg i et stadig mer digitalisert miljø. Vi beholder nær kontakt med kundene for å kunne forstå deres skiftende behov og tilpasse virksomheten vår som partner nå og i fremtiden.

Work and discussions around a table

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: