Boy at school desk reading

Skoler

Skoler og universiteter gjør en uvurderlig innsats i samfunnet med å utdanne neste generasjon. Hos alle utdanningsinstitusjoner på alle nivå er det viktig å kunne tilby lik og lett tilgang til aktuell kunnskap og informasjon, oppmuntre til læring og oppdagelser og skape engasjement ved hjelp av læringsmateriellet.

Ta kontakt

Les mer om hvordan vi kan være til hjelp

Slik fungerer skoleløsningene

Young Girl Watching Tablet

Digitale medier

Still både digitale og fysiske lese- og lytteressurser til rådighet

Gi tilgang til e-bøker, lydbøker og bibliotekkatalogen på ett sted, slik at det er lett for elevene å få tilgang til aktuelle læringsressurser.

School Children using Tablet and Whiteboard

Samarbeid

Legg til rette for samarbeid mellom lærere, bibliotekarer og elever

Gjør det lett for lærere, bibliotekarer og elever å samarbeide. Gi alle brukergrupper hver sine skreddersydde verktøy som støtter læringsprosessen, tilordne oppgaver og gi alle mulighet til å skape relevante samlinger av både fysiske og digitale ressurser, og å publisere eget materiale.

Faste oppgaver

Lag oppgaver til enkeltpersoner og grupper på skolen

Lærerne kan lage oppgaver til enkeltelever eller en hel klasse, følge opp gitte oppgaver og samhandle direkte med elevene.

Students Revising Outside School

Oversikt

Kvalitetssikre ressursene deres

Få innsikt i hvordan ressursene blir brukt, og ta gode avgjørelser om hvordan dere kan øke bruken.

Ground floor museum library study

Historiske samlinger

Gi elever og forskere tilgang til historiske samlinger

Administrer historiske spesialsamlinger og arkiv, og gi tilgang til kunnskapen for å åpne for læring og forskning – rett fra klasserommet.

Skoler som har valgt Axiells løsninger

Skoleløsningene våre

Dette sier kundene om skoleløsningene våre

I anbudet la vi vekt på at det valgte systemet måtte kunne fungere som undervisningsplattform, der skolens bibliotekpersonale enkelt kunne inspirere elevene til å lese og fortsette å søke etter kunnskap. Det var også viktig for oss at systemet kunne fungere som et felles samarbeidsområde, slik at vi i fellesskap kunne utnytte skolebibliotekets mediebeholdning.

Sofia Malmberg, koordinator for skolebibliotekene Järfälla municipality, Sweden

Internt bruker samlingsteamet systemet til alt det man kan forvente: all samlingsforvaltning, som konserveringsverktøy, til forberedelse av utstillinger, katalogisering, nye akkvisisjoner, sporing av forebyggende konservering, alt i det spennet. Som universitetsmuseum har vi ganske mye undervisning og forskning, så systemet er det første stedet vi går til når vi skal håndtere undervisnings- og forskningsforespørsler, men vi forsøker også å mate resultatene av slik forskning tilbake i systemet. As a University museum we have quite a high teaching and research load, so it’s the first port of call for starting off all our teaching and research enquiries, but we’re also trying to get the outcomes of that research back into the system.

Durham university interview
Helen Armstrong, Collections Registrar Durham University Library

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: