Collections item held in hands

Samlingsforvaltning

Vi hjelper institusjoner med å forvalte, beskytte og dele samlingene og den kunnskapen som samlingene genererer. Sentralt for alle kundene våre er det å forvalte samlinger, enten det er snakk om å holde orden på data knyttet til museums- eller arkivsamlinger, eller det gjelder innkjøp, overvåking og kontroll av beholdningen på et offentlig bibliotek eller på et skolebibliotek. Vi hjelper organisasjoner med å legge om rutinene slik at digital informasjon blir lettere tilgjengelig og kan være til nytte i samlingsforvaltningen.

Ta kontakt

Slik kan løsningene hjelpe dere med samlingsforvaltningen

Librarian and client using computers

VESENTLIG INFORMASJON

Sørg for at hele samlingen er tilgjengelig

Lagre all informasjon som gjelder samlingen på ett sentralt sted, og sørg for at innholdet er lett å søke i, finne og forstå. Gjør det raskt og enkelt å se ikke bare de enkelte eksemplarene i samlingen, men hvordan de er knyttet til mennesker, hendelser og aktiviteter på tvers av institusjonen.

Digitalisering

Digitaliser samlingen

Ta hånd om etterslepet når det gjelder digitalisering av samlingene, og lagre informasjon på en måte som gjør det enkelt å søke i, kategorisere og forvalte samlingene.

Lady looking at collection item

PLASSERING

Administrer plasseringer, flytting og lagring av samlingene

Administrer lagring og plassering av samlingens eksemplarer, og administrer utlån, akkvisisjoner og transport på en måte som lar deg alltid vite hvor samlingens eksemplarer befinner seg.

Woman preserving eagle

KONSERVERING OG BEVARING

Administrer forebyggende konservering av samlingene og sikre bruk på lang sikt

Enten du skal konservere kunstverk eller erstatte utslitte bøker på biblioteket, er det viktig å følge med på samlingens behov for forebyggende konservering og bevaring og sikre at den er trygg og fortsatt kan være til nytte i fremtiden.

man looking at computer

RAPPORTERING

Forstå og analyser samlingene

Kjør rapporter og overvåk bruken av samlingene slik at du kan ta informerte avgjørelser for institusjonen.

Dette sier kundene om samlingsforvaltningsløsningene våre

Man kan ta alle disse nærmest motstridende, atskilte gruppene med data som man har i alle slags formater på institusjonen, og samle dem slik at både medarbeidere og brukere – enten det er vitenskapsfolk, VGS-elever eller hvem det nå måtte være – kan få tilgang til dem.

Melissa Bechhoefer Denver Museum of Nature & Science

Løsningen følger den samme flyten til arkivarer. Jeg synes systemet håndterer hele arbeidsflyten til en arkivar på en effektiv måte. Jeg får umiddelbart en visuell fremstilling av hele arkivet, noe jeg opplever som ekstremt verdifullt, og når man i tillegg får solid support til å forvalte digitalt fremstilt innhold er det virkelig en løsning som alle arkivarer kan dra nytte av å jobbe med.

Chris Hilton Wellcome Trust

Siden Axiells system for samlingsforvaltning oppfyller EUs standarder for katalogisering av samlinger, kan vi velge de beste rutinene for samlingsforvaltningen, med en teknologisk løsning som støtter åpne data og lar SFI håndtere flere samlinger i det samme systemet.

Mathias Rosengren, leder av avdelingen Filmarvet Swedish Film Institute

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: