man looking at computer

Databehandling

Databehandling er alltid en vesentlig del av det å skulle innføre og holde ved like ny programvare. Dette kan vi hjelpe dere med.

Datamigrering

Vi hjelper dere med å overføre dataene

Vi er eksperter på datamigrering. Vi jobber sammen med dere om å migrere dataene og konfigurere dem slik at de kan brukes i det nye systemet.

Vi forstår hvor viktig det er at dataoverføringen blir utført nøyaktig og fullstendig, og vi vet hvordan det skal gjøres. Vi benytter en omfattende og veldokumentert prosess som identifiserer alle historiske datakilder og kartfester alle elementer i hver enkelt datakilde på rett plass i systemet. Systemet gjennomgår intensiv testing hos oss før vi leverer det til akseptanstesting hos dere.

Vi kan migrere data fra en rekke eldre systemer. Eventuelt kan vi hjelpe til med å importere data fra regneark og andre kilder.

Datarensing

Vi kan hjelpe til med å rense dataene

Hvis dataene ikke blir holdt ved like, kan dårlige data lamme hele systemet og føre til frustrerte brukere både internt og på nettet. Vi har datarensingstjenester som gjør at dere kan være trygge på at programvaren gir god uttelling.

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: