Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn

Vi ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2020. Hvert år vil vi utarbeide en klima- og miljørapport. Ønsker du å få siste års rapport tilsendt, ta kontakt med kundesenteret vårt.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 6400 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Virksomhetene oppfyller krav, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig bedrift og for bedre arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav til ulike bransjer, og sertifiseringen skjer etter en uavhengig vurdering. Virksomheten leverer årlige miljørapporter, og skal resertifiseres hvert tredje år. Sertifikatet er tilrådet av styresmaktene ved offentlige innkjøp.

Les mer om regelverk og ordningen på miljofyrtårn.no

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: