Påmeldingen til Axiell Digital Days 2024 er nå åpen: vårt kostnadsfrie, nettbaserte arrangement for bibliotek!

Påmeldingen til Axiell Digital Days 2024 er nå åpen: vårt kostnadsfrie, nettbaserte arrangement for bibliotek!

Les mer

Axiell lanserer Quria Library Directors’ Forum

Med ønske om læring og samarbeid har vi lansert Quria Library Directors’ Forum. Biblioteksjefer i Quria-fellesskapet er invitert til å bli med i forumet og delta i diskusjoner rundt strategier og trender i bransjen. Forumet vil også være et sted for å dele erfaringer med Quria, samarbeid om strategisk produktutvikling, og produktoppdateringer fra Axiell.

Ann Melaerts

For å få vite mer ba vi hovedansvarlig Ann Melaerts, visepresident for strategiske initiativer, om å fortelle oss mer.

Hva er Quria Library Directors’ Forum?

Quria Library Directors’ Forum er et sted der biblioteksjefer i Quria-fellesskapet kan komme sammen og utveksle ideer. Vi ønsker å etablere et forum som folk virkelig ønsker å være del av.

Det første arrangementet var et forhåndsmøte 15. desember 2020. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter det møtet?

Forhåndsmøtet med biblioteksjefene som bruker Quria eller som har signert en avtale om å gå over til Quria, var veldig lovende. Møtet ble avholdt på Microsoft Teams og det gledet oss at mer enn tre fjerdedeler av de inviterte deltok. Vi presenterte formålet med forumet, vi kom med en Quria-oppdatering, to kunder presenterte prosjektene sine og vi hadde litt tid til åpen diskusjon. Forhåndsmøtet var også ment å bidra til innholdet i de neste møtene ettersom møtedeltakerne kunne komme med forslag. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger etter møtet og kundene reagerte positivt på initiativet.

Hvem kan delta i forumet?

De som blir invitert, er biblioteksjefer. Formålet er å snakke om den langsiktige strategien. Dette er et forum for «store tanker», et forum hvor beslutninger kan tas, der fremtiden kan formes og med vekt på internasjonale trender og formater.

Hva er neste skritt?

Neste skritt er det første møtet som arrangeres 27. april. Der vil vi ta et skritt videre. Målet vårt er å gi oppdateringer om Axiells produkter og strategi og informasjon om internasjonale trender og formater, dele tilbakemeldinger fra kunder og invitere eksterne hovedtalere. Jeg ønsker å sette av tid til diskusjoner og debatter, ettersom jeg mener vi kan lære mye fra disse utvekslingene.

Hva er de langsiktige planene for Quria Library Directors’ Forum?

Vi planlegger å arrangere to møter i året. For øyeblikket må vi gjøre det digitalt, men vi ønsker å arrangere møter med personlig oppmøte når det er mulig. Da vil vi sannsynligvis arrangere møter etter land og/eller med hele forumet. Vi tenker også på å arrangere møter rundt bestemte emner. Etter hvert som fellesskapet vokser, kan det være smart å behandle bestemte saker i mindre grupper for å legge mer vekt på behovene og ønskene fra deltakerne. Etter hvert vil vi også kunne åpne opp for personer som er interessert i produktet, men som ikke er kunder ennå.

Fortell oss om rollen din hos Axiell.

Jeg har vært ansvarlig for forretningsdelen knyttet til offentlige biblioteker i omtrent tre år. Rollen som visepresident for strategiske initiativer hos Axiell gir meg mulighet til også å være med i delen for arkiver og museer. Selskapet utvikler seg veldig raskt, og vi er unike i vår evne til å tilby en plattform for bibliotek, skoler, museer, og arkiver rundt om i verden, og dekke behovene i hele kultursektoren.

Quria er en løsning som er utviklet fra bunnen av: det er også ganske unikt i denne bransjen og det er veldig spennende å ha en instrumenteringsrolle knyttet til dette fantastiske produktet. Quria Library Directors’ Forum ligger under ansvarsområdet mitt og ettersom denne funksjonen er ny i selskapet, vil den garantert fortsette å utvikle seg i fremtiden. Det er mange strategiske initiativer jeg ønsker å innføre og jeg ser dette som en stor mulighet og en spennende utfordring.

Les mer om Quria

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: