Axiell Quria – en ekte bibliotekstjeneste-plattform – vår strategi for integrasjoner

Av Morten Berg, Product Manager Quria

I mange år har integrasjoner mot tredjepartsdata vært nøkkelen i bibliotekets styringssystemer. Men tradisjonelt har det vært komplisert og tidkrevende å bygge og vedlikeholde disse integrasjonene.

Noen ord om integrasjoner: Når to parters systemer må samarbeide må det være en avtale om hvilket språk de skal snakke sammen. Dette kan være rett frem hvis det finnes en standardprotokoll som er allment akseptert av markedet. Men ganske ofte fins det ingen standard og partene må utvikle språket selv. Fokuset er selvfølgelig på kravet vi forsøker å oppfylle og forstå om begge systemer kan støtte disse kravene. Deretter selve byggingen av programvaren, testing med data og endelig sette den i produksjon. Når den er utgitt vil det være vedlikehold når det gjelder feilretting og oppdatering når en av partene endrer noe. Nye tester og nye utgivelser vel være en pågående prosess så lenge integrasjonen eksisterer.

I Axiell Quria har vi fokusert på å gjøre disse prosessene lettere, ved å skape et integrasjonssenter som en modul i Quria. Det betyr at Quria fra begynnelsen av har et integrasjonslag som kan bli eksponert og brukt av tredjeparter, samt et inngangspunkt for dataimport til Quria. Dokumentasjonen lar utviklere bygge sin del av integrasjonen med minimal innsats, og vi har gjort testing og prototyping enklere.

Antall integreringer vil trolig øke i årene som kommer. Biblioteker pleier å bevege seg fra Integrated Library Systems (ILS) til plattformer hvor de enkelte modulene kan brukes uavhengig. Dette krever en fleksibel modell hvor hver modul kommer med en «overflate» som kan kobles til omgivelsene. Strategien for Axiell Quria er absolutt å gjøre samhandlinger med andre systemer enklere, å være mer åpen og fleksibel, og mindre monolittisk og avhengig. Dette er en signifikant forskjell mellom et tradisjonelt bibliotekssystem og en bibliotekstjeneste-plattform – Axiell Quria.

Registrer deg for å finne ut mer:

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: