Se opptakene fra Axiell Digital Days 2024!

Se opptakene fra Axiell Digital Days 2024!

Se opptakene her

Biblioteket og lokalsamfunnet

–Skape bedre kommunikasjon og kontakt med lånerne–

Av Boris Zetterlund, senior advisor Axiell Group.

Siden rundt 2010 har folkebibliotekene snakket om at det er relasjoner man skal arbeide med, og ikke transaksjoner. Uttrykket er blitt akseptert og adoptert, og har fått applaus når ulike foredragsholdere har innledet og avsluttet sine foredrag med «Relasjoner – ikke transaksjoner!». Men hva betyr det egentlig? Å håndhilse og invitere noen inn i sitt eget rom er første skritt, men hvordan gir man relasjonen innhold?

Folkebibliotekets fire hovedområder er å stimulere til lesing og livslang læring og å utvikle kreative og demokratiske samfunnsborgere. Tradisjonelt har bibliotekene tilgjengeliggjort grunnlagsmaterialet og bygget opp en samling for å oppfylle disse fire målene. Man har sagt værsågod, bare velg fra hyllene og spør oss i informasjonsskranken. Forandringen består i å formidle innhold og tjenester på en aktiv måte. Til det trengs et aktivt nettverk. Alle bibliotekarer har en full adressebok med navn på organisasjoner og personer i lokalsamfunnet. Disse utgjør en ressurs for å skape aktiviteter i lokalmiljøet, samtidig som bibliotekaren blir kjent med lokalsamfunnet og dets behov. Nye virksomheter diskuteres og utformes med dem som virksomheten er rettet mot.

I forlengelsen av dette lager lokalsamfunnet programaktiviteter i bibliotekets regi. Århus bibliotek i Danmark forteller at 50 % av deres aktiviteter skjer i samarbeid med eller helt styrt av eksterne ressurser. Library10 i Helsingfors mener at dette gjelder 90 % av deres aktiviteter. Vi vet at programaktiviteter i flere land har økt med 100 % de siste fem til ti årene. Det er lett å forestille seg en tilsvarende økning de neste årene, og programaktiviteter egner seg godt for alle de fire områdene nevnt over.

I tillegg til å bygge nettverk skaper en formidlende bibliotekar stadig nye sammenkoblinger og utstillinger, både fysisk og på nettet, som knytter an til nyheter og/eller temaer som innbyggerne er engasjerte i. For eksempel kunne kanskje alle tiåringer i kommunen bli spurt om å presentere sitt beste dikt, fortelle om sitt forhold til et dyr eller skrive om familien sin. Alt dette kan presenteres på bibliotekets hjemmeside, på kommunens hjemmeside og kanskje i lokalavisen. Dagens oppvoksende slekt er morgendagens lokalhistorie!

I et samfunn preget av digital kommunikasjon er det svært viktig at det lokale biblioteket får en aktiv rolle i den digitale verden, der budskap, tjenester og deltakelse fra lokalsamfunnet får plass og kan utvikles. Ved å trekke lokale innbyggere inn i planlegging av virksomheten, gjennom presentasjoner av deres verk eller som ledere av programaktiviteter, får vi det John Cotton Dana etterlyste: «wanted to update libraries and envisioned them as vibrant community centers rather than collections of relics that appealed to only a small segment of people”. J C Dana var bibliotekssjef i Denver Public Library fra 1889 til 1898. En biblioteksvisjonær, hvis noen.

Med Quria® kan bibliotekene planlegge kampanjer og promotering av bibliotekaktiviteter på en unik måte ved å knytte sammen brukerne, samlingen, programmene og arrangementene ved hjelp av egnede og effektive kommunikasjonskanaler.

Vil du vite hvordan bibliotekssystemet Quria fungerer? Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.

Med Axiell Arena får biblioteket ditt et nettsted som hele døgnet innbyr til deltagelse, interaksjon og inspirasjon. Vil du vite mer om Arena? Les her.

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: