Se opptakene fra Axiell Digital Days 2024!

Se opptakene fra Axiell Digital Days 2024!

Se opptakene her

Derfor trenger vi nye formater for metadata

Den tradisjonelle bibliotekskatalogen står overfor store endringer. En digital verden krever nye måter å jobbe med metadata på.

I bibliotekverden har man i mange år utviklet nye standarder for lagring, strukturering og presentasjon av metadata for brukerne, både inne i bibliotekene og utenfor. Disse nye standardene, reglene og rammeverkene, som FRBR, RDA og Bibframe er tilpasset behovene i vår digitale verden, i stedet for å være digitale versjoner av tradisjonelle katalogkort. Formater som MARC brukes til lagring, presentasjon og utveksling av data mellom systemer, og har også egenskapene man trengte for produksjon av fysiske katalogkort. Det er nå på tide å erstatte disse formatene med noe nytt.

«Katalogposten» er utdatert

Det er heller ikke behov for et «kort» eller en «katalogpost» for hver «bok», i stedet vil vi kunne koble sammen alle ressurser som er knyttet til et verk. Disse metadatastrukturene gjør at brukeren på en ny måte kan navigere mellom ulike uttrykk og manifestasjoner av et verk som er tilgjengelige i bibliotekets samlinger. De er også utformet for å kunne samvirke med resten av internett ved hjelp av lenkede data.

Må kunne håndtere data fra ulike kilder

Stadig flere av postene i det moderne biblioteket beskriver digitale ressurser, fra lokalhistoriske innskannede dokumenter til e-bøker og onlineinformasjon. Disse ressursene er naturlige deler av et moderne bibliotek, og man skal ikke trenge et skohorn for å tvinge dem inn i samlingene. I stedet må biblioteket kunne håndtere åpne metadataformater og informasjon fra ulike typer kilder.

Moderne standardarer for fremtidsrettede løsninger

Axiells strategi er å bruke de mest moderne modellene og standardene som base for vår utvikling. Dette sørger for at kunden får fremtidsrettede løsninger. Et eksempel er Axiells nye bibliotekplattform Quria ®, som er bygd for å støtte disse prinsippene og som hjelper folkebibliotekene med å tilpasse seg den digitale verdenen. Quria ® presenterer bibliotekenes samlinger på en oversiktlig måte med alle tilgjengelige uttrykk og manifestasjoner av et verk samlet. Brukeren får et fullstendig overblikk over, for eksempel, alle språkvarianter eller formater (som e-bok, lydbok og trykk) av et verk på det aktuelle biblioteket. Det er også mulig å legge en reservasjon på de ulike FRBR-nivåene, slik at man kan reservere alle trykte versjoner med én eneste reservasjon, i stedet for å reservere dem én etter én. En stor del av kataloginformasjonen lagres i såkalte entiteter, slik at for eksempel et forfatternavn bare trenger å skrives inn én gang. Dette forenkler katalogvedlikeholdet og minimerer risikoen for å lagre feilstavet eller feilaktig informasjon.

Quria kan bruke MARC21

Quria ® kan samtidig bruke den internasjonale standarden MARC21 som et utvekslingsformat for import og eksport av tradisjonelle katalogposter. Når en MARC21-post importeres til Quria ®, deles den opp i ulike elementer fra RDA og FRBR-nivåer, og matches mot de ulike verkene som allerede finnes i katalogen. Det er også mulig å samle alle disse ulike delene sammen i en MARC21-post for videre eksport til andre databaser og tjenester.

REGISTRER DEG FOR Å FINNE UT MER OM QURIA:

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: