Digitalt skolebibliotek for elever som tar nettstudier

Tekst: Charlotte Eriksson Johansson, IT-bibliotekar
Foto: Anna Lindblom, lærer i bilde, kunst og kultur

Et skolebibliotek uten fysiske bøker. Er det mulig?
– Elevene trenger et digitalt skolebibliotek som er lett tilgjengelig og anvendelig i undervisningen. Et biblioteket de kan nå, uansett hvor i verden de befinner seg. Med dette oppdraget i bakhodet begynte man jakten på et nytt, alternativt og funksjonelt skolebibliotek sommeren 2016.

En tanke tok form. En tanke om en digital samlingsplass for databaser, skjønnlitteratur og faktabøker, muligheter for sosial interaksjon og delaktighet. Korrespondensgymnasiet i Torsås kommune gir fjernundervisning til ca. 670 elever. Skoleformen gjør at elevene er spredt, ikke bare over landet, men også over hele verden. Dette gjør at kravene til skolebiblioteket blir noe annerledes sammenlignet med et bibliotek på en skole på et fast sted.

Kommuner og skoler etterstreber i stadig større grad digital utvikling og digital kompetanse i det pedagogiske arbeidet. Fjernundervisning er avhengig av den digitale teknologien, og i likhet med skoler på et fast sted har man et stort behov for MIK, medie- og informasjonskunnskap, i tillegg til IKT, informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

– Målet er at biblioteket skal være en naturlig og selvsagt del i den pedagogiske virksomheten og fylle en del av behovet gjennom å gi elevene kunnskaper om søking etter informasjon og kildekritikk.

Positive reaksjoner

Det er viktig at skolens IT-bibliotek kan tilby litteratur i e-bokformat og lydbokformat tilpasset ulike typer enheter.

Siden høsten 2016 har Korrespondensgymnasiets IT-bibliotek bygget på plattformen WeLib og ElibUs sortiment av digitale bøker. I dag omfatter samlingen mer enn 25 000 titler, og det blir stadig flere.

– Elevenes reaksjoner har vært svært positive. De benytter i stor grad bibliotekets digitale startside når de skal søke etter litteratur, få en bestemt type informasjon eller trenger tilgang til noen av databasene.

Bøkene kan nås og strømmes på få minutter, uansett om eleven befinner seg i USA eller Nord-Sverige. Lærerne kan lage egne samlinger tilpasset sine kurs og dele dem med elevene sine. Litteraturen har blitt lett tilgjengelig og oversiktlig på en måte som gjør skolearbeidet mer praktisk.

– Å kunne lage og dele samlinger med f.eks. skjønnlitteratur i engelsk hjelper både elevene og meg som lærer. På den måten kan vi fokusere på å utvikle språkkunnskaper, i stedet for å bruke masse tid på å lete etter litteratur. Det hjelper også at mye litteratur i online-biblioteket finnes som lydbøker, noe som gjør at elever med særskilte behov lett kan finne litteratur og utvikle sine evner, sier Malin Pettersson, som underviser i engelsk og spansk.

Biblioteket som utgangspunkt

På Korrespondansegymnasiet er skolebiblioteket ikke et supplement til et fysisk bibliotek, men det eneste biblioteket. Det fungerer bedre enn forventet, takket være en plattform som videreutvikles kontinuerlig og et samarbeid mellom folkebiblioteket i kommunen, nysgjerrige elever og pedagoger.

Nå er visjonen at alle elever på skolen skal bruke biblioteket som utgangspunkt når de innleder sine søkeprosesser. Jeg oppmuntrer også elevene til å benytte bibliotekets ressurser på fritiden, ettersom tjenesten hos oss er ubegrenset når det gjelder antall bøker som kan «lånes» av gangen og hvor lenge de får beholde dem.

 

Vil du vite mer om skolebiblioteksystemet WeLib? Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: