Axiell training

Grunnkurs via Teams og TeamViewer

Hvis du er interessert i kurs i Mikromarc, kan vi kjøre kurs via Microsoft Teams og TeamViewer/fjernstyring. Grunnkurset vil ta for seg det samme som et ordinært grunnkurs, men det blir likevel annerledes.

Du må kunne benytte Teams og vi må kunne fjernstyre via TeamViewer. Teams brukes til felles gjennomgang og TeamViewer til å kunne gå inn hvis det er problemer med oppgaver ol.

Du må sette av én time hver dag i en uke til fellesgjennomgang, og ca. én time i tillegg til å løse oppgaver. Vi finner individuelle løsninger på oppgaveløsning underveis. Dere vil alle jobbe i egen base, eventuelt i kursbasen.

Kursinnhold:

Katalog med registrering av poster og eksemplarer, hente poster fra eksterne kilder, dublettkontroll og søking.

Utlån med innlegging av nye lånere, lånergrupper og klasser, utlånsbetingelser, kalender, innstillinger, skranke (ut- og innlevering), fornying og reservering, brevutskrifter (purrebrev)

Web-konfigurering, en enkel gjennomgang

Du vil få tilsendt kursmanual.

Pris er som et vanlig grunnkurs, kr. 4400,-

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: