Se opptakene fra Axiell Digital Days 2024!

Se opptakene fra Axiell Digital Days 2024!

Se opptakene her

Hva er et fokusbibliotek?

I Linköping kommune har man siden 2010 jobbet med noe som kalles Fokusbibliotek. Det innebærer at skolene i to år mottar midler fra kommunen for å bygge opp skolebiblioteksvirksomhet i skolene, blant annet gjennom en heltidsansatt universitetsutdannet bibliotekar og ekstra midler til innkjøp av interiør og medier.

Samarbeid – veien til fremgang

For Liselott er det viktig å samarbeide med lærere ute i klasserommet. Hun vil at skolebibliotek skal være en integrert del av skolens virksomhet I stedet for at skolebiblioteket skal tilby en form for parallell aktivitet, kommer Liselott til klasserommet, hvor hun mottar elevene i samarbeid med læreren. To voksne i klasserommet fungerer like godt som avlastning som å slippe en halv klasse inn på skolebiblioteket.

– Vi skal jobbe sammen når det gjelder lesefremmende arbeid. Læreren må være inneforstått med hvilke evner som skal utvikles, sier Liselott.

Ettersom Hjulsbroskolan er en F-6 skole, begynner arbeidet med lesing allerede på førskolestadiet. Da får elevene komme inn på skolebiblioteket én gang i uken.

Fire tema

I førskoleklassene jobber Liselott hovedsakelig med fire tema:

  • Boklek
  • Sagaer – les og skriver sagaer sammen, f.eks. Story qubes app.
  • Leseforståelse – fra en lesende klasse
  • Kildekritisk tankegang – kildespionene på Bokhjulet

Relasjoner er nøkkelen til leseutvikling

Liselott vil skape et forhold til barna i tidlig alder. Å vite hvem barna er og hva de liker er nøkkelen til å hjelpe dem i leseutviklingen. Å få elevene til å begynne å tipse hverandre er, i følge Liselott, den beste måten å vekke leselysten på.  På Hjulsbroskolan har man derfor innført et Bokråd.

Bokrådet

Bokrådet består av to elever fra hver klasse. Elevene treffes omtrent én gang i måneden på biblioteket ledet av skolebibliotekaren og/eller bibliotekassistenten og bibliotekpedagogen. Bokrådets oppgave er å spre informasjon om skolebiblioteket til klassene sine, blant annet om nye bøker som har blitt kjøpt inn, eller hva som skjer, for eksempel bokuke eller forfatterbesøk. Bokrådet hjelper med å skilte i biblioteket og skriver også boktips som slås opp på biblioteket eller på skolebibliotekets blogg.

Lesende forbilder 

Det er viktig med lesende forbilder. Elevene kan selv være forbilder for hverandre. På Hjulsbroskolan har man innført Ukens leser.  Det tok en stund før elevene våget å ha bildet sitt på veggen. Men etter en stund løsnet det.

Ulike måter å jobbe med lesing og skriving

Tekstsamtaler

Bibliotekaren tar seg ofte av tekstsamtalen, mens læreren sitter og iakttar og tar notater for å få grunnlag for en vurdering. Teksten leses høyt, og alle elevene har et eksemplar av teksten som de kan gjøre notater og understreke i. Det er også greit å jobbe digitalt, for eksempel ved å benytte seg av verktøyet TodaysMeet. Her stilles det et spørsmål som elevene svarer på. Alle kan se hva alle skriver, og elevene kommenterer hverandres innlegg. Elevene skriver sitt eget navn.

Skriveprosjekt 

På Hjulsbroskolan arbeider mange klasser med sjangerpedagogikk. Ofte blir bibliotekaren innlemmet i arbeidsområdet når det handler om å bygge opp kunnskap omkring den spesifikke teksttypen. Bibliotekaren bidrar med teksteksempler som studeres og drøftes. Ofte anvendes ulike typer digitale verktøy for å presentere elevenes ferdige arbeid. Det elevene skriver legges opp på SkolArena. Liselott bruker book creator for å skrive. Hvis man har konto på NE kan man bruke NE Berätta.

Bokfestival på skolebiblioteket

  • Finner sted samtidig med Melodifestivalen
  • Fire delkonkurranser, semifinale og finale.
  • Det skal finnes ulike sjangere under de ulike delkonkurransene.

Nå barna på fritiden 

Man kan jobbe med ulike typer ferieutfordringer, for eksempel:

  • Juleboken – man skal lese to bøker i juleferien. Man skriver deretter et hefte om boken.
  • Sommerboken – hele skolen leser fem bøker, og skriver om dem i heftet. Pokal deles ut til én klasse.
  • Leseferie – å lese i høstferien.

Resultatet

I Linköping kan man se stor forskjell mellom sterke og svake lesere mellom skolene, og ser at de skolene som har fokusbibliotek har flere sterke lesere. På de nasjonale prøvene i SO for årskurs 6, ser man også at elevene hadde oppnådd gode resultater på kildekritikk.

Hjulsbroskolan får hele tiden flere sterke lesere – og det satser de på å fortsette med!

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: