Hvor blir det av satsingen på skolebiblioteket?

I Norge finnes det ingen pålegg om at skolene må satse på skolebibliotekene, noe som fører til stor variasjon i tilbudene ved de forskjellige skolene. Debatten rundt viktigheten av skolebibliotek har gått over en lengre tid, og omfatter innholdet, kvaliteten og omfanget av tjenesten.

I dagens opplæringslov står det at «elevane skal ha tilgang til skolebibliotek». Det utdypes at det skal være tilgjengelig for elevene i skoletiden slik at biblioteket kan brukes aktivt i opplæringen på skolen, og at det skal være spesielt tilrettelagt for skolen. Som forbundsleder i Bibliotekarforbundet Jannicke Røgler påpeker i et innlegg bibforb.no, sier ikke loven noe om innholdet, kvaliteten eller omfanget av tjenesten. Den knytter heller ikke skolebiblioteket direkte til den pedagogiske virksomheten i skolen. Røgler mener at dersom vi skal håpe på mer konkretisering av loven må vi hele tiden vise hvorfor skolebiblioteket er viktig.

Leselyst

Marite Juul, skolebibliotekar ved Presterød ungdomsskole understreker nettopp dette i et debattinnlegg i Morgenbladet: “Skolebibliotekeneerpedagogiske verktøy. Gode skolebibliotek er svært nyttige i leseopplæringen, hvor ferdighetstrening er av stor betydning for resultatet”. Hun sier videre at elevene trenger kvalifiserte bibliotekarer som kan hjelpe dem med å finne bøker etter deres ferdighetsnivå og interesser på et godt utstyrt skolebibliotek. Sammen med daglig lesing på skolen bidrar det til økt leseferdighet.

Digital kompetanse

I tillegg til å være en arena for å skape leselyst og økte leseferdigheter har skolebiblioteket også flere viktige funksjoner. “(…) skolebibliotekene er en læringsarena i og på tvers av alle fag og et samlingspunkt for bruk av digitale læringsressurser.”, står det i Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet (Innst. 84 S (2016-2017), 2016).

Det digitale er en integrert del av elevenes hverdag og fritid, skriver bibliotekar Hanne Nesset i et innlegg på bibforb.no om sin masteroppgave om skolebibliotek og digitale læringsmidler. Hun stiller samtidig spørsmål ved om de har kompetansen til ta i bruk digitale verktøy i en læringssammenheng. Undersøkelsen hun gjennomførte i mastergraden sin viste at mange bibliotekarer mener at elevene mangler den digitale modenheten og kompetansen til å utnytte de digitale læremidlene til fulle. Martina Rylander Lundström i Axiell mener i likhet med Nesset at skolebibliotekene har en sentral funksjon i formidling av digital kompetanse.

–Skolebiblioteket har en veldig viktig rolle. De som jobber i skolebiblioteket har verdifull kompetanse innen informasjon og bruk av digitale læremidler, og som er viktig på tvers av fagene i skolen, sier Rylander Lundström.

WeLib støtter lesing og digital kompetanse

Axiells skybaserte skolebibliotekssystem WeLib er utviklet for å støtte lesning og digital kompetanse, ut i fra elevens ståsted. Dette samsvarer i stor grad mot både den norske og den svenske læreplanen, hvor lesing er en av nøkkelkompetansene.

–Elevene har skolebiblioteket i lomma, og kan lese døgnet rundt, uansett hvor de er. De kan også skrive reviews og skape samlinger med både fysiske og digitale ressurser og følge hverandres samlinger. WeLib bidrar til leselyst og er støttende i alle skolens emner. Det kan også integreres med andre digitale tjenester, alt etter skolens behov, forteller Rylander Lundström.

REGISTRER DEG FOR Å FINNE UT MER OM WELIB

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: