HVORFOR BYGGER VI ET NYTT BIBLIOTEKSYSTEM?

Hvorfor bygger Axiell et nytt biblioteksystem? Og hva er det som er så spesielt med dette systemet? Og er det klart for det norske markedet? Spørsmålene er mange – her får du svarene.

For ca. fire år siden tok vi en stor beslutning hos Axiell – å utvikle et helt nytt biblioteksystem – Quria. Vi ville tilby markedet et moderne system som er designet og utviklet for å håndtere digitale ressurser og som fremmer bibliotekets noe endrede rolle i samfunnet ved å ta i bruk nye tekniske muligheter.

Nye krav fra markedet
De tradisjonelle biblioteksystemene støtter de tradisjonelle biblioteksprosessene. Det viktigste med fremtidens biblioteksystem er at det går fra å være en transaksjonslog til å bli en relasjonsbygger. Mens vi tidligere bygde systemer for å holde orden på lån og lånere bygger vi nå systemer som skal kommunisere aktivt med lånere. I dag og i fremtiden må systemene støtte de nye digitale behovene som finnes i blant annet det økende utvalget av e-medier. Mange bibliotek ønsker også å kunne dele ressurser på en enkel måte, noe som krever at biblioteksystemet delvis er skybasert og har en infrastruktur som tillater deling. I dag tilbyr bibliotekene allerede flere arrangementer, kurs, forelesninger og andre aktiviteter. De stiller krav til at systemet kan håndtere, administrere og markedsføre disse på en enkel og oversiktlig måte. Det å digitalisere en virksomhet er en prosess som tar tid og som krever at det kan gjøres trinnvis. Da er det nødvendig at teknikken også støtter de behovene som vi allerede vet at finnes, samt det som kan komme i fremtiden.

En annen trend vi ser, er at bibliotekene har gått fra å være stille plasser for lesing til åpne nav for læring, møter og delt kunnskap. Flere kommuner åpner opp for en mer omfattende form for møteplass og bygger såkalte kultursentre, der biblioteket blir en del av et større kulturtilbud.

Vår visjon
Utover kjernefunksjonaliteten, som samling (metadata), lånetakere, utlån, innkjøp, fjernlån, statistikk og konfigurasjonsmodulen som kreves for å drive et bibliotek, utvikler vi hele tiden nye moduler i Quria. Formålet med disse er å tilfredsstille moderne behov for offentlige bibliotek. Mange av funksjonene finnes allerede i dag, men i separate systemer med begrenset eller ingen integrering med biblioteksystemet. Visjonen for Quria er at bibliotekene skal kunne utføre mer arbeid innenfor plattformen, noe som innebærer gjenbruk av data i stedet for reproduksjon av data. Dette bidrar også til en mye bedre utnyttelse av informasjonen fra selve tjenestene. Hvor mange utlån var det til personer som bor i en bestemt del av byen? Hvor mange deltakere i alderen 10–15 år kom på aktiviteten vår forrige uke? Data kan produseres og gjenbrukes til andre formål. Selvfølgelig innenfor rammene for databeskyttelse og dataintegritet.

Et system som skal fungere over hele verden
Det tar tid å utvikle et nytt biblioteksystem. Delvis fordi det er komplekst å håndtere mye data, og delvis fordi vi har valgt å utvikle et system som skal fungere i markeder over hele verden. Systemet må deretter integreres med hvert lands egne standarder og parametere.  De planlagte funksjonene og modulene i Quria leveres kontinuerlig. Det betyr at biblioteket kan introdusere dem etter behov. Samarbeidet med brukerne av systemetspiller en nøkkelrolle når det gjelder å utforme og påvirke bibliotekplattformen Qurias fremtid, akkurat som det har gjort det i over 20 år med utvikling av Mikromarc. I dag er det også flere parametere å ta hensyn til, og dermed må vi velge nøye blant ønsket funksjonalitet og implementere de funksjonene som virkelig gir brukernefordeler i et moderne bibliotek.

I hverdagen på biblioteket
Biblioteket står overfor stadig større utfordringer, og mange har allerede endret eller er i ferd med å endre kjernetilbudet sitt og søker nye måter å øke verdien for sluttbrukerne på. En viktig utfordring er den tekniske utviklingen og den økte bruken av Internett som kilde til informasjon. Her kan nyttig samarbeid og muligheten til å dele informasjon mellom ulike kulturinstitusjoner være en løsning*.  Ettersom biblioteket i økende grad ses på som en møteplass og et tredje rom i samfunnet, har bibliotekaren gått fra å være en reinspikket litteraturkjenner til en aktiv formidler og rådgiver av all slags informasjon og hjelp en besøkende kan tenkes å ha. Bibliotekene er også ofte selvbetjente, kan være ubemannede og finnes i nærheten av sentrum. Det innebærer at bibliotekene har behov for et system som er enkelt, effektivt, fleksibelt, skalerbart og brukervennlig.

Med Quria som system, får bibliotekene et biblioteksystem som er tilpasset de endringene i arbeidsmåten som i dag råder på bibliotekene. Quria har fra starten av blitt utviklet sammen med såkalte UX-eksperter (user experience). Det gjør at systemet er svært brukervennlig, krever kortere opplæring og er tilpasset selv personer med lettere funksjonsnedsettelse. Ettersom Quria er tilgjengelig via Internett, kan bibliotekarene ta med seg, dele med andre aktører og få tilgang til systemet hvor som helst. Quria er også bygget for økt automatisering, noe som innebærer at tradisjonelle kontorprosesser på biblioteket kan bortfalle.

Hva skjer nå?
I dag finnes det bibliotek i Norge og Tyskland som har Quria. Grunnfunksjonaliteten i systemet er klar, men som alle andre systemøker kravene i takt med at brukerne oppdager hva de ønsker å få ut avsystemet sitt. Hvert marked er til en viss grad unikt, og for oss er det viktig at vi finner et godt og tilfredsstillende nivå i et marked før vi går videre til det neste.

Hos Axiell deler vi bibliotekenes mål om å gi de besøkende en bedre opplevelse, øke bruken av bibliotekets ressurser, finne nye målgrupper og inspirere og motivere til kunnskap og lesing. Quria er et skritt i riktig retning for å kunne nå det målet. Vi utvikler et system som går i takt med tiden. Hvis du vil være med på Quria-reisen vår vil du allerede I dag jobbe på en modern og fremtidsrettet måte,være åpen for nye måter å tenke på og se muligheter for utvikling. Slik kan vi bygge fremtidens bibliotek sammen.

*Spør oss om hva Statens historiska museum eller USAHEC gjorde.

REGISTRER DEG FOR Å FINNE UT MER OM QURIA:

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: