Se opptakene fra Axiell Digital Days 2024!

Se opptakene fra Axiell Digital Days 2024!

Se opptakene her

Hvorfor er markedsføring viktig for biblioteker?

Av Morten Nørgaard Berg, Product Manager Quria

Folkebibliotekenes tilbud til brukerne er stort og økende i omfang. Det omfatter nye medietyper online/offline, papir/digitalt, aktiviteter, arrangementer, kurs, læringsrom, adgang til baser og et møtested. Dette er skapende, stimulerende, aktuelle og relevante tilbud som finnes parallelt med en eksplosiv utvikling på IT-fronten. Bibliotekene er med få unntak finansiert via skattepenger, og er dermed gratis for brukerne. Det skaper en litt spesiell situasjon for institusjonene, siden det ikke finnes en direkte sammenheng mellom markedsføring og økt salg. I en tradisjonell tilbud/etterspørsel-kontekst kan man lett argumentere for å bruke 100 kr på en markedsføringsaktivitet dersom man mener dette vil skape en økt omsetning på 10 000 kr. For et bibliotek består denne konteksten eksempelvis av økt bruk av de ressurser biblioteket stiller til rådighet. Men det kan også være andre effekter, som for eksempel en forbedret opplevelse av de gratistilbudene biblioteket har. Det kan være utfordrende å måle med tradisjonelle «instrumenter», og man bør derfor legge en plan for hva man ønsker å oppnå, og hvordan man vil kommunisere rundt dette.

En viktig del av en slik plan er å vite hvem målgruppen er. En enkel segmentering på kjønn, alder, boligform eller område er eksempler på hvordan man kan dele inn potensielle brukere i grupper man kan målrette kampanjen mot. En kampanje kan f.eks. være et nyhetsbrev til en bestemt målgruppe, med informasjon om en aktivitet som skal skje en gitt dato på det lokale biblioteket. Uhyre enkelt – og effektivt. Selve kommunikasjonen kan skje via e-post, SMS, fysisk brev eller via plakater i det aktuelle området. Man kan også kommunisere via sosiale medier, som Facebook eller Instagram.

Biblioteker bør ta aktivt del i hverdagskommunikasjonen på linje med de kommersielle aktørene. Velkomstbeskjeder når man får sitt første lånekort, oppfordringer om å komme tilbake, nyhetsbrev eller konkurranser («les 2 bøker mer i år, og bli Superleser nr. 1 i ditt område»). Det er et hav av muligheter, og de fleste er ganske billige: Lag en plan, og sett opp noen mål. Bibliotekets markedsføringsplan bør understøttes av verktøyer som kan håndtere brukernes ønsker for kommunikasjonsformer: Tillater de bruk av e-post og SMS? Kan biblioteket lagre lånehistorikken deres? Når ble de lånere? Hvor mange aktiviteter har de deltatt i, og hvilke(n) type(r)? Data som kan brukes til å segmentere målgrupper og forbedre kvaliteten for markedsføringen.

Dette kan skje i den moderne bibliotekløsningen Quria fra Axiell. Her er funksjoner for markedsføring integrert i verktøyet for bibliotekets ansatte, og man kan enkelt planlegge, gjennomføre og følge opp en kampanje.

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: