Kom i gang med ditt skolebibliotek

Fem tips for å komme i gang med ditt skolebibliotek:

Utarbeid en biblioteksplan og sett av ressurser

Det er rektorens ansvar å sørge for at skolen har en skolebiblioteksordning som fungerer, og han/hun bør delta i sentrale beslutninger om dette.

Det er også viktig å sette av midler til skolebiblioteket og innkjøp av bøker. Alt dette bør inkluderes i en biblioteksplan. Det finnes mange gode eksempler på biblioteksplaner. ILFA (International Federation of Library Associations and Institutions) har utarbeidet gode retningslinjer for hvordan man kan organisere et skolebibliotek.

Josef Sahlin, lærer ved Årstaskolan i Stockholm, beskriver i UR Didaktorns pod hvordan han skrev en egen skolebiblioteksplan. Planen hans er kort og konkret: ”Den skal ikke bare være relevant, den skal også kunne følges”, sier Josef Sahlin.

La bibliotekaren ta plass i klasserommet

Skoler som har lykkes, har latt bibliotekarene jobbe i klasserommet for å tilby støtte og jobbe i nær kontakt med både elever og lærere på ulike prosjekter knyttet til lesing, kildekritikk og innsamling av informasjon. Å jobbe sammen og skape felles prosjekter er noe som lønner seg. Hvorfor ikke la elevene være med på å sortere bøker og holde orden i hyllene?

Lesende forbilder

Det er viktig for barn å ha forbilder som leser, og dette gjelder både gutter og jenter. Involver lærere, fritidspedagoger, vaktmestere, rektor eller kjøkkenpersonale i leseprosjektet på skolen. Forskning viser at det er enda viktigere for tenåringsgutter. I familier der det finnes en pappa som leser, eller et annet mannlig lesende forbilde, får gutter en mer positiv innstilling til det å lese. Vi oppmuntrer til å skape leseinitiativer på skolen hvor man deltar aktivt.

Bokprat og boksirkler

Det blir morsommere å lese hvis man kan dele sine opplevelser med andre. La et gitt antall barn låne samme bok, og inviter til bokprat og boksirkler omkring boken for å få opp leseinteressen. På vårt skolebibliotek WeLib kan både lærere, elever og bibliotekspersonell opprette samlinger som kan deles med andre.

E-bøker – digital lesing

For de som velger å jobbe mer med e-bøker, trenger ikke opplaget lenger å være et hinder. Alle kan låne samme bok og lese den direkte på telefonen eller på nettbrettet. Aktiv jobbing med digital lesing har vist seg å stimulere også lesing for gutter, og det er også mulig å opprette boksirkler i den digitale verden.

WeLib er en medienøytral samlingsplass for skolebibliotekets ressurser og alt pedagogisk materiale som finnes lokalt på skolen. WeLib kan kortfattet beskrives som et sosialt, tilgjengelig skolebibliotek med fokus på læring. Tjenesten har stort fokus på å håndtere digitale ressurser ettersom bruken av digitale verktøy er svært utbredt innen det nordiske skolemarkedet.

Referanser: 
ILFA (International Federation of Library Associations and Institutions)
Josef Sahlin, lærer ved Årstaskolan i Stockholm, Sverige

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: