«Meråpent bibliotek – et innovativt og moderne konsept» – intervju med forfatteren av «Staff-less libraries»

Hvordan har konseptet meråpent bibliotek blitt utviklet? Hva er utfordringene? Og setter de besøkende virkelig pris på et selvbetjent og ubemannet bibliotek? Disse spørsmålene og flere tar lektor Carl Gustav Johannsen for seg i sin rykende ferske bok «Staff-less libraries».

– Jeg har fulgt utviklingen av meråpent bibliotek i mange år, forteller Carl Gustav Johannsen, lektor i Biblioteks- og informasjonsvitenskap ved Universitetet i København.
– Her i Danmark har de meråpne bibliotekene økt fra ca. 80 stykker for fem år siden til over 300 i dag.

Johansen, som har universitetsbakgrunn både innenfor litteraturvitenskap, historie og økonomi, har lang erfaring med å forske på emner knyttet til biblioteksektoren.
– Fremfor alt har jeg interessert meg for hvordan man kan koble sammen næringslivet og biblioteksektoren, både i teori ogpraksis, forteller han.
– Jeg har blant annet forsket på hvordan man kan arbeide med kvalitetssikring i bibliotek, og i et annet tilfelle undersøkte jeg hvordan ledelsesstrukturen på bibliotekene ser ut, og eventuelt hvordan den skiller seg fra næringslivet.

Ønske om tilgjengelighet
Johannsens forskning rundt meråpne bibliotek begynte med et oppdrag fra Slots- og kulturstyrelsen i Danmark i 2012. De ville gjerne vite mer om hvordan meråpent opplevdes og fungerte, og ikke bare se statistikken over det økte antallet besøkende. Johannsen lagde derfor en rapport om tilfredshet hos de besøkende, holdningen til selvbetjening og personalets erfaringer. Deretter ble det et par artikler om emnet, og til slutt bestemte han seg for å gi ut bok.
– Boken fokuserer på hva konseptet selvbetjente bibliotek går ut på.
Jeg beskriver det ut fra et nordisk perspektiv, hvordan det har utviklet seg, og hvordan diskusjonene i bransjen har vært, sier han.
Han forteller at det er ganske mange innen biblioteksektoren som har vært positive til å holde bibliotekene åpne uten personale på plass, mens mange har også vært svært skeptiske. Uroen har variert avhengig av blant annet landenes forutsetninger og delvis også kulturelle forskjeller.

– I Danmark har kritikken gått ut på at meråpent bare har handlet om å spare penger. I Sverige har debatten først og fremst dreid seg om at man er redd for at biblioteket skal vandaliseres.
Og i Tyskland, for eksempel, finnes det bare ett eneste meråpent bibliotek akkurat nå på grunn av den redselen, forklarerJohannsen.

Men hvor man enn spør de besøkende, så er det derimot bare positive svar, uansett om det gjelder Danmark, Sverige eller Tyskland.
– Stort sett er man veldig glad for å ha bibliotekaren sin, men ønsket om økt service og tilgjengelighet er stor, sierJohannsen, som ikke har støtt på noen besøkende som har vært negative til meråpent bibliotek.

En ny type besøkende
Det finnes også forskjeller på hvordan man oppfatter meråpent som konsept. I Norden har de første meråpne bibliotekene åpnet på landsbygda, som en måte å beholde en liten filial på. Men i Japan og Kina, for eksempel, bygges det nye meråpne bibliotek i byene som en tjeneste for bybefolkningen.
– Disse bibliotekene er bygd som en moderne og innovativ service overfor samfunnet og er høyteknologiske og selvbetjente ved hjelp av RFID-teknologi, fortellerJohannsen.

Det har også vist seg at meråpent ikke bare gir flere, men også nye typer besøkende.
– Det kommer en annen type mennesker som ikke har vært der før, og som bruker biblioteket og bibliotekarene på en annen måte, forklarerJohannsen.
– Mange synes det er fantastisk å komme dit tidlig på morgenen og lese en avis i fred og ro. Og barnefamiliene rekker å komme en stund på kvelden etter jobb.

Framtiden er allerede her
Johannsen er overbevist om at meråpent bibliotek er et konsept som både vil fortsette å utvikles, og som også blir stadig mer vanlig.
– I Danmark tllbyr omtrent de fleste bibliotekene ubemannede åpningstider allerede, og i Sverige, Norge og Finland øker antallet stadig.
– Dessuten bidrar konseptet meråpent til en generell modernisering av biblioteket og en ny måte å se biblioteket på som mer tilgjengelig, åpent, delaktig og moderne.

Til slutt konstaterer Johannsen at selvbetjente og innovative bibliotek er noe vi kommer til å se mer av i fremtiden.
– Berøringsskjerm med innhold, mer sjenerøse åpningstider, økt service og større tilbud av aktiviteter. Alt dette finnes allerede og vil bare fortsette å øke.

 

Forfatter: Carl Gustav Johannsen
Bok: Staffless libraries – Innovative Staff Design
Språk: engelsk
Utgivelse: 15. mars 2017

Les mer om Meråpent bibliotek

 

 

 

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: