Se opptakene fra Axiell Digital Days 2024!

Se opptakene fra Axiell Digital Days 2024!

Se opptakene her

Quria: Effektivisering gjennom ny teknologi!

Av Morten Nørgaard Berg

I dagens bedrifter er det som regel et krav til å produsere mer med de samme, eller helst færre ressurser. For å kunne tilpasse seg dette må bedrifter bli mer effektive og kostnads-besparende.

IT-systemet Quria hjelper dere med dette på en kostnadseffektiv måte.

Skybasert: Vi leverer skybasert løsning og det betyr at man ikke skal investere i infrastruktur selv. Som leverandør av Quria har vi ansvaret for vedlikehold og utskiftning etter behov.  Våre kunder trenger ikke å tenke på back-up løsninger, brannmurer, webservere og annet nødvendig utstyr. Vi tilbyr løsninger tilpasset fremtidig behov, slik at man slipper risikoen ved å ha utdaterte IT-systemer.

Web-basert: Løsningene våre er 100 % web-basert, noe som betyr at man ikke installerer noe på egen PC. Man sparer plass på datamaskiner og andre enheter.

Kostnadseffektiv:  De totalte kostnadene ved denne IT-løsningen blir  lavere når den deles på alle brukerne som benytter systemet. Dette gjelder også kostnader til drift, overvåkning, rettelser av feil og oppgraderinger.

Integrasjon: Ofte kan det være behov for å integrere IT-systemer og tjenester fra andre leverandører. Her er det viktig å bruke en plattform som gjør denne integreringen enklere både i  implementeringsfasen, og når det ellers skjer endringer. I Quria har vi laget et ”integrasjonssenter” som gjør utveksling av data effektiv og enkel.

Opplæring: Vi tilbyr ulike online kurs for opplæring og videreutdanning av personale. Vi har  også kurs med kortere introduksjon som kan passe for deltidsansatte og vikarer.

Brukerstøtte: All support foregår online og dokumenteres i et profesjonelt supportsystem. Det gjør det enkelt å feilsøke, finne løsninger og dokumentere endringer. For dere som kunde betyr det lavere kostnader og kortere ventetid.

Morten Nørgaard Berg er produktsjef for Quria. Morten har innehatt ulike stillinger i Axiell ledergrupper i over 15 år og har fokus på neste generasjon av produkter for både ansatte og sluttbrukere.

Første skybaserte digitale plattformen for bibliotek-tjenester
Quria er en digital plattform som opphever grensene mellom digitale og fysiske ressurser, og RDA og FRBR er implementert fra første stund.

Alle ressurser og arbeidsflyter er tilgjengelige og kan administreres fra ett sted: Den fysiske boksamlingen, digitale ressurser, bibliotekaktiviteter, arrangementer og håndtering av e-media.

Les mer om Quria

Sett kryss i kalenderen allerede nå – Temadag om Fremtidens bibliotek 22. november 2017 i Drammen.

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: