Skolebibliotekene – en viktig arena for læring!

Skolebibliotekene har en viktig rolle som arena for formidling og læring. Sammen med ti andre organisasjoner har Forfattersentrum sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med oppfordring om å styrke skolebibliotekene.

Dagens lov og forskrift om skolebibliotek setter ingen krav til hvordan et skolebibliotek skal se ut eller drives. Brevet til kunnskapsministeren lister opp flere kjennetegn ved et velfungerende skolebibliotek. Blant disse er at skolebiblioteket settes i sammenheng med læreplanene og blir en del av skolens pedagogiske planverk, skolebiblioteket skal ligge i egnede lokaler i skolen eller i rimelig avstand fra skolen slik at biblioteket kontinuerlig kan benyttes i elevenes læring og det skal inneholde en relevant boksamling innenfor fag- og skjønnlitteratur, digitale verktøy og andre medier.

Til støtte og avveksling

Administrasjonssjef Knut Sørlie ved Oslo International School mener skolebibliotekene både skal være til støtte og avveksling for elevene. Oslo International School har rundt 600 elever i alderen tre til 19 år. Skolens Wilhelm Wilhelmsen Library inneholder over 20 000 bøker, magasiner og nettressurser og dekker et areal på 300 kvadratmeter i hjertet av skolen. Skolebiblioteket har en egen datalab og blir brukt i undervisning både i klassesituasjoner og av elevene på egenhånd, og har flere funksjoner.

– Skolebibliotekene gir inspirasjon, ro, søkeferdigheter og kunnskapstilgang. I undervisningen er skolebibliotekene viktige for å gi både støtte og avveksling for elevene, sier Sørlie.

I dagens samfunn trengs moderne bibliotek der teknologi er et viktig middel for å få bedre læringsutbytte, og Oslo International School har som mål å være en innovatør innen bruk av IT.

– Skolebibliotekene har nå et økt fokus på gjensidig leseinspirasjon, elevdeltakelse, og teknologiferdigheter og plattformuavhengighet, sier Sørlie.

Les mer om WeLib.

Vi deltar på SETT 29. – 30. november 2017. Du møter oss på stand C42.

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: