Skolebiblioteket på Kista International School hjelper elevene å nå sitt fulle intellektuelle potensial

«Hjertet i virksomheten», er slik skolebiblioteket ved Kista International School blir beskrevet. Her får studentene hjelp med å nå sine mål i utdanningen. Snittkarakterene er høyere enn landsgjennomsnittet, og alle niendeklassinger får plass på videregående skole. Skolen har elever av mange nasjonaliteter, og bare én av studentene har svensk som morsmål.

Benedicta Ogbekene har vært skolebibliotekar ved Kista International School siden 2013 da skolen ble grunnlagt. Hun har mange års erfaring innen bibliotek og markedsføring, og har jobbet som bibliotekar ved Novena University og Delta State House of Assembly i Nigeria, International English School i Stockholm og på Stockholm City Library Kista.

Å lese er å lære

I følge Benedicta er språk nøkkelen til suksess hvis du som innvandrer ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet. Selv benyttet hun seg av Vasa Real School Library og Vällingby City Library mens hun studerte svensk. Da hun begynte å jobbe ved Kista International School, fikk hun muligheten til å bygge skolebiblioteket fra bunnen av. Her er et skolebibliotek som er der for barnas behov, og som hjelper studentene å nå sine mål i utdanningen.

Vil du si at skolebiblioteket er en integrert del av undervisningen på Kista International School?

Ja, skolebiblioteket er definitivt en integrert del av undervisningen. Ikke bare for å fremme studentenes leseutvikling, men også for å hjelpe elevene med å nå sitt fulle intellektuelle potensial slik at de til slutt forlater skolen med beståtte karakterer.

Fortell om aktivitetene dere har hatt på skolebiblioteket.

Vi tilbyr mange aktiviteter som stimulerer lese- og lærelyst. Jeg holder bokpresentasjoner, gir tips under klassebesøk, organiserer lesekonkurranser, bokklubber, lese- og skrivekonkurranser og rebusløp. Jeg organiserer også aktiviteter rettet mot å utvikle studentenes digitale ferdigheter. Studentene har blant annet muligheten til å skrive bokanmeldelser i det digitale skolebiblioteket WeLib. På denne måten lærer de å bruke digitale verktøy i skolearbeidet.

Bokanmeldelser i WeLib

Hvilken aktivitet har vært mest vellykket?

Alle aktiviteter har vært vellykkede på forskjellige måter. Det er alltid bra når vi lykkes med å fange studentenes interesser. Bokprat under klassebesøk vekker interesse hos både studenter og ansatte.

Alle årsklasser er velkomne til biblioteket annenhver uke, men vi har også drop-in tider. Under disse besøkene snakker vi om bøker eller viser annet materiale som passer for barn og unge.

En annen vellykket aktivitet som vi har hvert semester er lesekonkurransen. Det tiltrekker seg mange studenter. Noen leser hele 4000 sider i løpet av en måned. Alle studenter som leser 4000 sider eller mer og skriver en bokanmeldelse, får en gave fra skolen.

Hvordan har responsen fra elevene vært?

Veldig positiv. De ønsker morsomme og spennende aktiviteter på biblioteket og deltar gjerne. Bokkonkurranser og spørrekonkurranser er de mest etterspurte aktivitetene.

Hvilken sjanger er mest populær blandt elevene akkurat nå?

Spenning. Uten tvil!

Biblioteket ved Kista International School har hatt WeLib skolebiblioteksystem siden 2016. WeLib er et samlingssted for alt pedagogisk materiale ved skolen og forvalter både digitale og fysiske ressurser.

Hvordan var førsteinntrykket av WeLib når dere begynte å bruke det i 2016?

Systemet var ikke så velutviklet i begynnelsen, så førsteinntrykket var ikke kjempebra.

Hvordan syns du WeLib fungerer i dag?

Nå fungerer det bra. Studentene kan på egenhånd se lånene sine, samt låne, dele, like, og gjennomgå bøker og søke etter ressurser.

Vurderinger er en spennende funksjon i WeLib. Hvordan jobber dere med det?

Vi jobber ofte med bokanmeldelser sammen med lærerne våre på svensk og engelsk, og vi planlegger mange aktiviteter knyttet til det. Vi arbeider aktivt med skoleverkets satsning «Läslyftet» hvor anmeldelser er en viktig del. Studentene velger selv om de vil anmelde bøkene digitalt i WeLib, eller om de vil gjøre det manuelt.

Finn ut mer om WeLib

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: