Slik ser det nye, moderne skolebiblioteket ut

Skolebibliotekene har endret seg og bruker i større grad digitale ressurser og tjenester. Elever leser ikke lenger bare fysiske bøker, men bruker også e-bøker og lydbøker i skolen. Det digitale skolebiblioteket WeLib gir skoler en samlet plattform i skyen, der alt fra vanlige bøker til elevers egne publikasjoner er tilgjengelige på ett og samme sted.

Digitaliseringens utvikling har bidratt til enklere tjenester og måter å arbeide på, også i skolen. Når elever og skolepersonale nå benytter digitale ressurser i læring og undervisning, ser også skolebibliotekene annerledes ut. Det digitale skolebiblioteket WeLib, som firmaet Axiell har utviklet, ble skapt med en målsetting om at brukerne ikke bare skal være passive mottakere. Man skal aktivt kunne få tilgang til og benytte ulike typer ressurser, på ulike måter.

– I dag leser elevene både fysiske bøker, e-bøker og lydbøker via WeLib. Der kan de også være aktive ved å skrive anmeldelser, like bøker og selv skrive og publisere bøker som andre kan lese. Elevene kan finne populære bøker med anmeldelser og ting man selv har publisert i skolen, sier Martina Lundström, produktsjef i Axiell Sverige.

Økt kunnskap om rettigheter

WeLib kan bidra til at elever får økt kunnskap om hvilke rettigheter og regler som gjelder når man selv publiserer et verk, forklarer Martina Lundström.

– Elevene må få trening i å bruke bilde og tekst på riktig måte. Om man har lov til å hente bilder eller ikke fra f.eks. internett, er ikke noe man lærer seg automatisk. Ved å gi dem mulighet til å praktisere ulike rettigheter som finnes når man publiserer online, får de økt kunnskap. I WeLib finnes innebygget funksjonalitet som støtter en slik arbeidsmåte. Eleven kan informere andre om hvordan de får lov til å bruke elevens verk gjennom plattformen. Elevene får også lære seg hvilke rettigheter som finnes når man publiserer online.

Positiv respons

Plattformen er skybasert og enkel å komme i gang med. Verken elever eller lærere trenger forkunnskaper. For skolebibliotekarene som administrerer systemet, tilbyr Axiell et online-kurs.

– Mange ansvarlige sørger for at det alltid finnes et oppdatert elevunderlag i tjenesten. Da trenger ikke bibliotekaren å legge inn noe manuelt, og det gjør at man sparer tid på skolene. Vi tilbyr også single-sign-on, slik at man kan gå sømløst mellom ulike tjenester. Vanligvis tar det lang tid å legge inn de fysiske bøkene i skolens biblioteksystem, men i WeLib har vi sett at en lærer eller bibliotekar kommer i gang raskt med å legge inn bøker for å starte utlån. Responsen har vært veldig positiv, avslutter Martina Lundström.

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: