Svensk over en kopp kaffe

Hver onsdag ettermiddag hører du et surr og munter latter fra møterommet på Nacka  Forum bibliotek.  Det er  Språkkafé på svensk  som har sitt ukentlige treff.  Der inne sitter deltakere fra forskjellige deler av verden og drikker kaffe, spiser småkaker og prater sammen om stort og smått.

Denne ettermiddagen kommer deltakerne fra Usbekistan, Spania, Sveits, Polen, Russland og Kina. Felles for dem alle er at de har et annet morsmål enn svensk, og at de vil øve seg på å prate svensk med andre.

– Jeg trenger å øve på å snakke svensk, sier Konstantin fra Usbekistan.

Konstantin har vært i Sverige i 11 år og forteller at språkkaféen har lært ham å snakke mer om forskjellige ting på svensk.

Kataryna, som kommer fra Polen og har vært i Sverige i 1,5 år, er enig:

– Det er bra å lære seg svensk sammen med andre. Språkkaféen er et sted hvor du kan møte andre interessante mennesker og trene på språket i en hyggelig atmosfære.

Kristina fra Sveits har bare vært i Sverige i fire måneder. Hun setter pris på tålmodigheten til de frivillige.

– Det er veldig bra at de passer på at jeg forstår alt de snakker om, sier hun.

Språkkafé på svensk har eksistert på Nacka Forum bibliotek i forskjellige former i flere år. Delvis fordi mennesker med annet morsmål enn svensk er en prioritert gruppe, men også fordi ett av Forumbibliotekets fokusområde er «Den demokratiske borger». Bibliotekets målsetning er «Alle med svensk som andrespråk skal tilbys aktiviteter i bibliotekets regi eller i samarbeid med andre aktører, som fremmer språkopplæring og muligheten til å delta i samfunnsdebatt.».

For å tiltrekke seg flere deltakere har biblioteket nå fire frivillige som holder språkkafé hver uke i stedet for annenhver. I tillegg har man flyttet arrangementet fra kvelden til ettermiddagen. Slik skapes kontinuitet, og gir dem som har barn å ta vare på på kvelden en mulighet til å delta. Med fire frivillige kan man, ved behov, dele deltakerne i mindre grupper tilpasset det svenske kunnskapsnivået.

Deltakerantallet har økt i løpet av semesteret og flere har uttalt at de har blitt bedre på svensk, takket være språkkaféen.

– Jeg kan snakke svensk med svenskene. Jeg liker det, sier Natalia fra Russland, som har vært i Sverige i to år.

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: