Vi må skape en kultur for lesing

Mona Ekelund, lærer og bibliotekar ved fylkesbiblioteket ved Østfold kulturutvikling.

–Skolebiblioteket er ikke et rom, men en metode for å lære barna å lese. Det sier Mona Ekelund, som er lærer og bibliotekar ved fylkesbiblioteket ved Østfold kulturutvikling.

Hun mener at skolebibliotekene er ofte de tristeste rommene i norsk skole. De har aldri blitt satset på, og budsjett blir ofte oppgitt som grunnen.

–Det er litt slik at hvis rektor er friluftsmann, så satser man på å være ute på tur. Og hvis rektor er interessert i litteratur, er man kanskje så heldige at det blir satset på lesing. Det kan ikke være slik. Det må være pålegg om å lose alle elever gjennom leseopplæring på best mulig måte slik at alle blir habile lesere, hvis ikke skaper vi tapere.

Lesekultur må skapes på skolen

Ekelund trekker frem Spangereid skole som et godt eksempel. De har klart å samle alle lærerne om en satsing på lesing, uten å øke budsjettet. De har bygd opp en kultur der de viser at lesing er viktig, hyggelig og morsomt. Resultatet er at karakterer gikk opp i alle fag.

–Det er lettere å skape en lesekultur på skolen enn i fritiden. Utenfor skolen er det mye som konkurrerer om oppmerksomheten. Med mange fritidsaktiviteter er det kanskje ikke det mest spennende å sette seg ned og lese, for de som ikke har opplevd å leve seg inn i bok. Det er derfor helt nødvendig å gjøre det i skoletiden, tror jeg. På skolen kan lesing lett konkurrere med andre gjøremål. Boken har en sjanse i konkurransen mot for eksempel matte, og når elevene hygger seg med lesing er det en vinn-vinn situasjon, sier hun.

Viktig med gode forbilder

Ved Spangereid skole leser lærerne også. Det er viktig å være gode forbilder som viser at lesing er viktig, morsomt og inspirerende. Hver måned har de samlinger i plenum, hvor de store elevene forteller om bøker de har lest, og da ser de mindre barna at de store leser. De blir også gode forbilder.

–I tillegg er det viktig å ha en boksamling som er tilstrekkelig når det gjelder kvalitet og utvalg. Ved Spangereid skole har de absolutt sett bort fra gamle kvalitetskriterier. De har i tillegg til å ha litterær kvalitet satset på bøker i “kule” sjangrer, for eksempel seriebøker og tegneserier, som kanskje ikke er litterært viktige. Det engasjerer elever, og får de til å lese. Det skaper leseglede at man finner bøker man kjenner seg igjen i eller kan drømme seg bort i.

Skolebibliotekene kjenner samlingene og mulighetene, og vet hva man skal kjøpe mer av. Lærerne kjenner elevene, vet om den enkelte leser bra og kan gi vedkommende utfordringer, en annen trenger gjerne mer støtte, og kanskje lydbok ved siden av.

–De kjenner etterhvert smaken til elevene, og kan foreslå bøker. Det er fort gjort å komme hjem med feil bok, hvis man ikke får hjelp. Dette kan gjøre til at lesing hverken blir lett eller morsomt, sier hun.

Manglende lesing kan få skremmende konsekvenser

Det er skremmende forskning på konsekvensene av manglende leseferdigheter, og Ekelund forteller at det er en overrepresentasjon av folk med lesevansker i fengslene.

–Å ikke ha gode leseferdigheter er en måte å falle utenfor, og kan gjøre at man ikke får utdanning og jobb. Det er ganske alvorlig, og har med ordforråd å gjøre, noe vi får gjennom lesing. Nyansene av språket er viktige når vi samhandler med andre. Man trenger 50 000 ord i ordforrådet sitt som voksen. 17-åringer som har lest mye har allerede et så rikt ordforråd, men de som ikke har lest mye er gjerne nede i 15 000 ord.

Ekelund blir oppgitt over at det tar så lang tid å få skoleledelsen til å skjønne at det må jobbes på en annen måte med leseopplæring.

–Vi må forstå at skolebiblioteket ikke er et rom, men en metode for å nå målet. Å få alle elevene med seg på det som er skolens viktigste oppgave, nemlig å lære barn å lese. Da er det ikke en unnskyld at rammene er stramme. Spangereid skole brukte ikke en krone ekstra, og har fått til fantastiske resultat.

 

Vi i Axiell mener at alle i skolen har rett til et moderne, komplett skolebibliotek med pedagogisk funksjonalitet. Derfor har vi utviklet et moderne system som tillater digitalt samarbeid mellom lærere, bibliotekarer og elever. Det beste av alt? Elevene har med seg skolebiblioteket hvor enn de befinner seg. Registrer deg for å finne ut mer om WeLib.

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: