Suksess med Quria i Drammen

5. september 2017 ble Drammensbiblioteket det første biblioteket til å ta i bruk Quria. Et knapt år senere forteller de at implementeringen av systemet har gått over all forventning.

–Utlånet øker og vi får veldig lite klager. Det er tegn på at ting fungerer, sier biblioteksjef ved Drammensbiblioteket Monica Nyhus.
Sammen med seksjonsleder ved avdeling for Utvikling ved Drammensbiblioteket, Geirr Karlsen forteller hun at overgangen til Quria har gått helt etter planen.
–Quria er et veldig godt arbeidsverktøy for oss, og det tror vi de aller fleste hos oss er enige i nå. Men det er naturligvis ikke alle som syns det er så greit å skifte ut et system vi har hatt i 25 år.

Over all forventning

Som pilotbibliotek er Drammensbiblioteket det første biblioteket som har tatt i bruk Quria. De har fått være med på å utvikle bibliotekssystemet, men samtidig hatt rollen som prøvekaniner.
–Det er først når systemet blir tatt i bruk at man ser hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og det har gått over all forventning. Quria er et gjennomtenkt og solid verktøy. Axiell har fulgt oss godt opp hele veien, og systemet har blitt vedlikeholdt og forbedret nesten hver uke. Det er fint når vi tar et sånt sprang, og vi er veldig fornøyde med prosessene, sier Karlsen.

Biblioteket ut til folket

Han forteller at Drammen i rundt 10 år har vært gjennom en sentralisering av biblioteksfunksjonene, og at det nå er et ønske om mer aktivitet i bydelene. Med Quria har Drammensbiblioteket tatt biblioteket ut til folket, på sykkelen.
–På Globus Matfestival fylte vi opp bibliotekssykkelen vår med bøker og dreiv biblioteksfilial fra sykkelen, med både søk og lån, med kun en iPad. Det var kjempegøy, og noe vi ikke har hatt mulighet til å gjøre før. Det å kunne ha biblioteket med oss ut til bydeler eller institusjoner og ha full tilgang til arbeidsverktørkyet er gull verdt.

Og folket inn på biblioteket

Drammensbiblioteket startet også med meråpent bibliotek i september 2017. Biblioteket utvidet åpningstiden til 7-23 alle dager hele året, og deler av åpningstiden ble da ubemannet.
–Det føltes litt skummelt i starten, og jeg var litt urolig første dagen. Det er jo nesten som å slippe folk inn i huset ditt. Men det fungerer kjempefint. Folk kommer og vil ikke gå før de må, og de oppfører seg pent, sier Karlsen.

Nyhus forteller at bruken av det meråpne biblioteket er høy gjnnom hele tidsrammen.
–Særlig er det mye besøk på søndager når vi har stengt. Det er primært studenter som bruker biblioteket som studiested, men lag og organisasjoner bruker det også som møteplass.

De understreker begge at alle kan bruke biblioteket, både private, lag og organisasjoner, studenter og familier.
–Vi har for eksempel en familie som er her hver søndag. De har med seg picnickurv og tar frokosten her samtidig som de låner bøker. Det er veldig hyggelig! Biblioteket er et hjem utenfor hjemmet, et sted du alltid er hjertelig velkommen, sier Karlsen.

Brukerne vil merke mer fremover

Fokuset har hittil vært på å bygge biblioteksystemet som har de funksjonene som de ansatte hos Drammensbiblioteket trenger. Fremover vil det komme flere nye funksjoner som brukerne vil merke.
–Vi vil få arrangementsmodul og formidlingsmodul der vi kan informere om for eksempel arrangement rett til brukerne. De som for eksempel er interesserte i dinosaurer kan få varsel om dinosaurarrangement. Det som kommer nå gjør det enklere for brukerne å følge med, forteller Karlsen.

Europeisk samarbeid

Med Quria får Drammensbiblioteket kollegaer utenfor Norge, og de ser frem til et internasjonalt bibliotekssamarbeid.
–Quria blir tatt i bruk i England og Tyskland de nærmeste månedene, og jeg håper det raskt blir etablert samarbeidsplattformer. Det er mye fint som blir gjort rundt omkring som man kan plukke med seg, avslutter Karlsen.

REGISTRER DEG FOR Å FINNE UT MER OM QURIA:

Få siste nytt i innboksen med nyhetsbrevet vårt

Kryss av for det du er interessert i: